Z Ostravské až ke druhému místu v soutěži Česká hlavička!

Talentovaný absolvent ostravského Wichterlova gymnázia, Šimon Černý, si připsal další úspěch s razítkem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Chráněnec doktora Františka Karlického si za svou práci z oblasti fyziky nanostruktur vysloužil 2. místo v soutěži Česká hlavička.

Talentovaný teenager Šimon Černý začal na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (PřF OU) dělat své první vědecké krůčky v roce 2021. Díky projektu Statutárního města Ostrava „Vysokoškolákem na zkoušku“ se dostal ke spolupráci s doktorem Františkem Karlickým z katedry fyziky PřF OU, s nímž se pustil do zkoumání elektronických a optických vlastností polovodičových MXenů na bázi molybdenu. Své téma tak řešil přímo v rámci prestižního projektu doktora Karlického pod hlavičkou Grantové agentury ČR (GAČR) s názvem „MXeny – materiály pro technologické aplikace budoucí generace“ (21-28709S).

Jeho spolupráce s doktorem Karlickým se i díky projektům Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) – Budoucím vědcem ve světě nových technologií (0003/7/NAD/2022; MŠMT) a Fyzika v hlavní roli (0032/7/NAD/2023; MŠMT) – protáhla na tři roky. Za tu dobu si připsal zajímavé úspěchy v tradiční Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a odnesl si Cenu Učené společnosti ČR. Teď dozvuk spolupráce s naším mentorem z Katedry fyziky a středoškolských studií definitivně uzavřel v soutěži Česká hlavička.

V kategorii Universum „Člověk a exaktní vědy“ dosáhl za svou práci, která se týká již zmíněných polovodičových MXenů, na druhé místo. Porotu zaujal velmi aktuálním tématem s možným přesahem do běžného života. Práce Šimona Černého totiž naznačila potenciál těchto materiálů pro využití v elektronice a optoelektronice.

Jedná se o mimořádný úspěch, protože v soutěži Česká hlavička je velká konkurence mezi soutěžícími a do finálového kola se dostanou jen ti nejlepší. Šimonovi gratulujeme, jeho pracovitost, trpělivost a odhodlání si zaslouží velké uznání,“ komentuje úspěch svého chráněnce doktor František Karlický.

Soutěž Česká hlavička je součástí širšího programu podpory nadaných studentů v oblasti technických a přírodovědných oborů. Jejím hlavním cílem je motivovat mladé lidi ke studiu těchto oborů na středních a vysokých školách a podnítit jejich zájem o vědu a vědeckou kariéru.


Diplom


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 10. 2023