Doktorandka Eva Bártová získala Pamětní grant Martiny Roeselové

Doktorandka Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) Eva Bártová se dostala mezi desítku příjemkyň a příjemců Pamětního grantu Martiny Roeselové. Ten každoročně pomáhá mladým vědkyním a vědcům, kteří kromě vědy zvládají pečovat o děti mladší 4 let.

Nadační fond IOCB Tech každoročně rozděluje mezi mladé vědkyně a vědce Pamětní grant Martiny Roeselové, který připomíná památku mezinárodně uznávané vědkyně Martiny Roeselové z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Stipendium ve výši 150 tisíc korun získávají studentky a studenti postgraduálního studia a postdoktorandky a postdoktorandi z oblasti přírodních věd, kteří aktivně působí na univerzitách a neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice a zároveň pečují o dítě předškolního věku.

Úspěšné skloubení špičkové vědy a rodičovství je snem mnohých, ale dosáhnou ho jen někteří. Abychom šance na naplnění tohoto snu zvýšili, poskytujeme mladým vědkyním a vědcům stipendia, která jim mají pomoci zůstat skvělými rodiči, a přitom se i nadále aktivně věnovat vlastnímu výzkumu,“ vysvětluje cíle grantu Barbara Eignerová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu IOCB Tech.

Mezi desítku příjemkyň a příjemců Pamětního grantu Martiny Roeselové letos hodnotící komise zařadila i doktorandku Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU Evu Bártovou.

Je to pro mě obrovská pomoc. Každá maminka, která se stará o své děti, ví, jak je těžké být na plný úvazek rodičem, a zároveň se věnovat ještě něčemu jinému natož vědecké práci. Pokud máte zázemí v rodině – pozorný tatínek, obětavou babičku atd. pak to jakž takž jde. Pro mě to ale žel neplatí, takže když jsem řešila povinnou studijní stáž v rámci programu Erasmus, pomohl mi můj školitel doktor Radek Dušek, který mě upozornil na tento grant. Díky grantu tak mohu na 2–3 měsíce vycestovat s dvouletou dcerkou a dalšími dcerami ve věku 8 a 10 let, které v době mé stáže budou chodit do zahraniční školy a školky. Bez podpory grantu bych podobnou cestu finančně nezvládla, za což patří velký dík nadaci, mému školiteli i katedře za výborné zázemí ke studiu,“ říká doktorandka Eva Bártová.

Při snaze o získání grantu doktorandka PřF OU vypracovala navíc projekt, který se odvíjí od její disertační práce a jehož cílem je mimo jiné rekonstrukce stavu krajiny konce 18. století dle starých historických map a obnova současné krajiny pomocí nástroje zelená infrastruktura (Green infrastructure GI).

S aplikací GI ve městech a obcích mají dobrou zkušenost v Německu. Právě tam se chci vydat, protože tam mohu načerpat příklady dobré praxe, prohloubit znalosti v používání geografického informačního systému a obohatit svůj výzkum o nové poznatky,“ doplňuje Bártová.

Od roku 2016 Pamětní grant Martiny Roeselové získalo 35 mladých vědkyň a vědců z českých univerzit a výzkumných institucí. Nechybí mezi nimi např. pozdější držitelka ERC Starting grantu doktorka Kateřina Sam z Biologického centra Akademie věd ČR či doktorka Lenka Gahurová, která je čerstvou vedoucí laboratoře vývojové epigenetiky a bioinformatiky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.

Letos mezi desítku příjemkyň a příjemců Nadační fond IOCB Tech rozdělí 1,5 milionu korun.


Pamětní grant Martiny Roeselové

Foto: Libor Fojtík


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 12. 2023