Zahájení stavby vědecko-výzkumného hubu LERCO

Stavba budovy pro „chytřejší“ region zahájena. Hlavní tvář Life Environment Research Center Ostrava (LERCO) profesor Roman Hájek slavnostně poklepal spolu s rektorem Ostravské univerzity Petrem Kopeckým, hejtmanem Moravskoslezského kraje Janem Krkoškou, primátorem Ostravy Janem Dohnalem a děkanem Lékařské fakulty OU Rastislavem Maďarem na „základní kámen“ stavby, která má Ostravě a především regionu přinést nové prostory pro unikátní projekt 9-ti výzkumných týmů v oblasti biomedicíny, přírodních věd a behaviorálního zdraví. Budova za bezmála 700 milionů korun je součástí strategického projektu, který má Ostravskou univerzitu skokově posunout v oblasti vědy. Stavba má být dokončena v roce 2026, ve stejném roce začne projekt fungovat v plném rozsahu. Celkové náklady na LERCO se pohybují okolo 1,8 miliardy korun.

logolink

Stavba povolena! Takové nápisy teď stojí na cedulích okolo staveniště v areálu Lékařské fakulty (LF) v Ostravě Vítkovicích. Za plotem roste jeden z nejdůležitějších projektů Ostravské univerzity poslední dekády: Life Environment Research Center Ostrava, takzvané LERCO.

Pro Ostravskou univerzitu je LERCO klíčový a zároveň ambiciózní projekt. Pracuje se na něm už mnoho let a toto slavnostní zahájení stavby je důležitým milníkem. Konečně se začíná ta velká myšlenka vybudování velkého vědecko-výzkumného centra zhmotňovat,“ uvedl při slavnostním zahájení stavby rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký.

Podobně hovořil také profesor Roman Hájek, který stojí za celou myšlenkou vybudování vědecko-výzkumného hubu stojí. „Stavba centra je důležitým krokem k cíli. A tím je vybudování vědeckých týmů, které budou své úkoly řešit ve špičkovém zázemí a konkurenceschopném prostředí. Věřím, že nám LERCO pomůže se etablovat ve světě vědy a výzkumu,“ řekl hlavní řešitel projektu profesor Roman Hájek. Připomněl zároveň, na jaké oblasti se mají vědecko-výzkumné týmy zaměřovat: biomedicína, přírodních vědy a behaviorální zdraví.

Jeho slova doplnil děkan Lékařské fakulty Rastislav Maďar. „Jednou z hlavních priorit celé univerzity je rozvoj vědecké činnosti. Ta se očekává se od každého pracoviště a patří mezi základní kritéria akreditace studijních programů, včetně všeobecného lékařství. S výstavbou centra a sestavením nových vědeckých týmů se objeví řada grantových příležitostí a důraz budeme klást na praktické výstupy přispívající k pozitivní proměně regionu,“ sdělil děkan Lékařské fakulty OU Rastislav Maďar.

Centrum nebude lákadlem jen pro místní vědce a výzkumníky. „Vybudované špičkové centrum pro vědu a výzkum pomůže zvýšit prestiž a atraktivitu celého regionu. Dlouhá léta se potýkáme s takzvaným odlivem mozků. Projekty jako je LERCO mají za cíl je přilákat zpět a taky získat odborníky ze zahraničí. LERCO je jeden ze 13 strategických transformačních projektů, které mají být financovány z Fondu pro Spravedlivou transformaci, ve kterém je pro náš kraj připraveno 19 miliard korun. Proměně našeho regionu mají napomoci například i Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací, které letos začneme stavět, nebo třeba TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

LERCO, lákadlo pro vědecké špičky, poslouží předpokládám jako semeniště mnoha výsledků vědeckých týmů, využitelných podnikatelským sektorem. Tvoříme v Ostravě, a vlastně i v kraji, podmínky pro propojení vědy, výzkumu a inovací i pro budoucí byznys. Vedle LERCO je také projekt REFRESH, realizovaný VŠB TU Ostrava, mimochodem v rámci tohoto projektu spolupracuje také Ostravská univerzita, a jde i o snažení města o rozšíření T-Parku. Vše směřuje v co největší využití a vytěžení výsledků snažení vědců působících v Ostravě,“ řekl při slavnostním zahájení primátor města Jan Dohnal, který právě na Ostravské univerzitě vystudoval demografii a sociální geografii.

Life Environment Research Center Ostrava (LERCO) je nově budovaný vědecko-výzkumný hub v Moravskoslezském kraji. Je hrazen z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, která spadá do agendy Ministerstva životního prostředí. LERCO má za cíl transformovat region z uhelného na zdravější a chytřejší. Ostravská univerzita a její partneři mají vysoký odborný potenciál s ambicí stát se excelentním pracovištěm ve vybraných medicínských, přírodovědných, biomedicínských a behaviorálních oborech jako jeden ze základů vědecko-výzkumného pilíře podporujícího transformaci kraje. Tvořit jej má devět excelentních výzkumných týmů. Potkávat se zde budou odborníci z Lékařské, Přírodovědecké a Pedagogické fakulty OU, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB–TUO) i lékaři z praxe z Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Propojení s komerčním sektorem zajistí spolupráce s Moravskoslezským inovačním centrem (MSIC).


Vizualizace


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 01. 2024