Usnesení ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze dne 10. května 2024

Na zasedání Akademického senátu PřF OU dne 10. května 2024 byla přijata tato usnesení:

  • AS PřF OU schvaluje navržený program zasedání.
  • AS PřF OU schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty pro rok 2024 podle předloženého návrhu.
  • AS PřF OU schvaluje podmínky pro přijetí k doktorskému studiu v akademickém roce 2024/2025 pro studijní program Aplikovaná informatika.
  • AS PřF OU schvaluje podmínky přijetí ke studiu v dodatečném přijímacím řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2024/2025 v upraveném znění.
  • AS PřF OU schvaluje Závěrečnou zprávu AS PřF OU za volební období 2021–2024.

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 05. 2024