Promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v akademickém roce 2023/2024

Termín konání:

pátek 28. června 2024

Místo konání:

Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih

Svou účast potvrďte elektronicky v registračním systému do 16. června 2024. Absolventi, kteří svou účast nepotvrdí v registračním systému, se nemohou promocí zúčastnit.

Studenti, kteří absolvují Státní závěrečnou zkoušku po termínu 16. června 2023, budou mít možnost se přihlásit na promoce, které proběhnou v říjnu 2024.

Za promoce je dle Opatření rektora č. 242/2024 a Opatření děkana č. 3/2024 stanovena úhrada ve výši Kč 1.000,--. Poplatek uhradíte při registraci na promoce. Platba je možná pouze bezhotovostně.

V místě konání si vyzvednete slavnostní talár a promoční čepici. Promoční čepice Vám zůstane jako upomínka na Vaše studium.

Přesný časový harmonogram promocí bude zveřejněn 18. června 2024.

Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, si mohou diplom a DS po předchozí domluvě vyzvednou na studijním oddělení.

Doporučení: Promoce absolventů je společenská událost - přizpůsobte tomu i své oblečení. V případě účasti malých dětí pečlivě zvažte, zda jste schopni zajistit, aby děti nerušily svým hlasovým projevem po celou dobu slavnostní akt promoce.

Žádáme všechny absolventy o dochvilnost!


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 05. 2024