Usnesení z ustavujícího zasedání Akademického senátu PřF OU ze dne 27. května 2024

Na zasedání Akademického senátu PřF OU dne 27. května 2024 byla přijata tato usnesení:

  • AS PřF OU schvaluje navržený program zasedání.
  • AS PřF OU schvaluje navrženého kandidáta Františka Karlického na předsedu AS PřF OU.
  • Komora akademických pracovníků AS PřF OU schvaluje jako svého předsedu senátora Drobíka.
  • Komora studentů AS PřF OU schvaluje jako svou předsedkyni senátorku Bílkovou.
  • AS PřF OU schvaluje Volební komisi ve složení Škarpich, Novák, Chytilová, Ševčík, Mucha.
  • AS PřF OU schvaluje Ekonomickou komisi ve složení Mucha, Dušek, Chytilová, Ferdiánová, Prieložná, Ševčík, Drobík, Novák.
  • AS PřF OU schvaluje Legislativní komisi ve složení Dušek, Bílková, Laš, Novák, Nezval.

Zveřejněno / aktualizováno: 27. 05. 2024