Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Pro studenty se specifickými potřebami

Ostravská univerzita

Kompetence kontaktní osoby pro integraci studentů se specifickými potřebami do studia na OU

Kontaktní osoba pro integraci studentů se specifickými potřebami do studia na Ostravské univerzitě má odborné předpoklady a dobrou orientaci v oblasti specifických potřeb osob se sluchovým, zrakovým nebo těžkým tělesným postižením a zejména vykonává následující činnosti:

 • Zajišťuje co nejširší informovanost veřejnosti o nabídce studijních oborů na OU pro osoby se specifickými potřebami.
 • Pomáhá uchazečům a studentům se specifickými potřebami orientovat se v nabídce studijních programů a oborů.
 • Informuje o příloze k přihlášce, v níž žádá uchazeč o zohlednění svého zdravotního specifika.
 • Spolupracuje s pedagogickými poradci a vedoucími příslušných kateder při modifikaci přijímací zkoušky.
 • Komunikuje se studijním oddělením a s vyučujícími ve věci vnímání a pochopení specifických potřeb uchazeče a studenta v jednotlivých předmětech.
 • Identifikuje specifické potřeby studenta při studiu a seznámí s nimi všechny zainteresované zaměstnance OU.
 • Nabízí postupy s ohledem na nároky uchazeče či studenta se specifickými potřebami.
 • Spolupracuje s pedagogickými poradci při:
  • volbě studijního oboru
  • tvorbě osobního studijního plánu
  • řešení technických a organizačních záležitostí, např. zajištění nezbytné literatury pro dohodnuté předměty osobního plánu, zajištění tlumočnictví znakové řeči, zapisovatelské činnosti, zajištění kompenzačních pomůcek, zajištění speciálního režimu při vykování zkoušky nebo testu, atd.
  • zajištění dostupné specifické didaktické technologie apod.
 • Podílí se na tvorbě a realizaci kurzů pro osoby se specifickými potřebami.
 • Nabízí uchazečům se specifickými potřebami účast v kurzech pro zájemce o studium na OU, zejména v kurzech určených osobám se specifickými potřebami.

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
instagram
twitter
rss
social hub