Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Výsledky přijímacího řízení

Ostravská univerzita

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (Přf / 2008)

Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

Uchazečům, kteří konali přijímací zkoušku v rámci Národních srovnávacích zkoušek, poskytne agentura SCIO, která se organizačně podílí na realizaci přijímacích zkoušek, zadání testu, kopii záznamového archu, detailní informace o výsledku zkoušky a další informace o způsobu vyhodnocení přijímací zkoušky.

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v prezenční formě

Aplikovaná matematika

Aplikovaná fyzika

Biologie

Ekologie a ochrana prostředí

Geografie

Chemie

Informatika

Aplikovaná informatika

 

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v kombinované formě

Aplikovaná informatika

Aplikovaná matematika

Biologie

Geografie

 

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v distanční formě

Aplikovaná informatika

 

Bakalářské studijní programy a obory (dvouoborové) v prezenční formě

Matematika

Geografie

Chemie

Biologie

Fyzika

Informatika

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na jiných fakultách získáte na jejich stránkách - Filozofická fakulta (pro kombinace Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Polský jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk, Český jazyk, Latinský jazyk, Základy společenských věd a Historie) a Pedagogická fakulta (pro kombinace Hudební výchova, Křesťanská výchova, Občanská výchova, Technická výchova a Výtvarná výchova)

 

Magisterské navazující programy a obory

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

Aplikovaná fyzika

Biologie

Ekologie a ochrana prostředí

Geografie

Geografie

Geografie

Informatika

Chemie

 

Magisterské navazující programy a obory Učitelství pro SŠ

Matematika

Geografie

Chemie

Biologie

 

Magisterské navazující programy a obory Učitelství pro ZŠ


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
instagram
twitter
rss
social hub