Křest nové knihy „Mechorosty - součást naší přírody”

Křest nové knihy „Mechorosty - součást naší přírody“, na které se autorsky podílel i doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. z Katedry biologie a ekologie, proběhl s redaktorkou ČR Brno PhDr. Marcelou Vandrovou v jejím pořadu Randes-vous dne 27. ledna od 15.00 hodin.

Hlavní snahou autorů bylo představit zájemcům srozumitelnou formou vybrané zástupce mechorostů. Jádru publikace předchází úvodní, obecné kapitoly věnované životnímu cyklu, biologii, ekologii, klasifikaci, významu v přírodě, ochraně a pozorování, sběru a uchovávání vzorků. Druhy jsou ilustrovány pomocí fotografií. Pro každého zástupce je uveden stručný výčet znaků, stanoviště, kde roste, základní informace o rozšíření v České republice a pro ohrožené druhy také kategorie ohrožení. Obsaženy jsou jak běžné druhy, tak ohrožené i velmi vzácné mechorosty. Celkem je představeno 97 druhů (jeden hlevík, 12 játrovek a 84 mechů), což odpovídá 11 % současné bryoflóry České republiky. Velkou zásluhu na podobě publikace mají autoři fotografií. Ty hrají významnou roli při rozlišování mechorostů a navíc zájemcům přibližují bohatství tvarů a barev „mechového světa“. Knihu vydal Český svaz ochrany přírody, ZO Hořepník a může sloužit i jako učebnice.

Obálka nové knihy Mechorosty - součást naší přírody
Detail tobolky rašeliníku (r. Sphagnum)
Vzácný epifytický mech rodu Ulota, považovaný za bioindikátor čistoty ovzduší
Drobný vzácný mech rodu Phascum, rostoucí na obnažené hlíně


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 04. 2017