Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Výsledky přijímacího řízení

Ostravská univerzita

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (PřF / 2010)

Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

Uchazečům, kteří konali přijímací zkoušku v rámci Národních srovnávacích zkoušek, poskytne agentura SCIO, která se organizačně podílí na realizaci přijímacích zkoušek, zadání testu, kopii záznamového archu, detailní informace o výsledku zkoušky a další informace o způsobu vyhodnocení přijímací zkoušky.

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v prezenční formě

Aplikovaná matematika

Aplikovaná fyzika

Biologie

Ekologie a ochrana prostředí

Geografie

Chemie

Informatika

Aplikovaná informatika

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v kombinované formě

Aplikovaná informatika

Aplikovaná matematika

Biologie

Geografie

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v distanční formě

Aplikovaná informatika

Bakalářské studijní programy a obory (dvouoborové) v prezenční formě

Matematika

Geografie

Chemie

Biologie

Fyzika

Informatika

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Filozofické fakultě získáte na stránkách FFI (pro kombinace Anglický jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura, Polský jazyk a literatura, Ruský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Latinský jazyk a kultura, Základy společenských věd, Psychologie a Historie).

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Pedagogické fakultě získáte na stránkách FPD (pro kombinace Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání, Technická výchova se zaměřením na vzdělávání, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání).

Bakalářské studijní programy a obory (dvouoborové) v kombinované formě

Matematika

Chemie

Biologie

Fyzika

Informatika

Neučitelské navazující magisterské programy a obory

Aplikovaná matematika

Geografie

Chemie

Biologie

Ekologie a ochrana prostředí

Aplikovaná fyzika

Informatika

Navazující magisterské programy - učitelsví pro střední školy

Matematika

Geografie

Chemie

Biologie

Fyzika

Informatika

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Filozofické fakultě získáte na stránkách FFI (pro kombinace Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství historie pro SŠ, Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ a Učitelství základů společenských věd pro SŠ).

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Pedagogické fakultě získáte na stránkách FPD (pro kombinace Učitelství hudební výchovy pro SŠ a Učitelství pedagogiky).

Navazující magisterské programy - učitelsví pro základní školy

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Filozofické fakultě získáte na stránkách FFI (pro kombinace Učitelství německého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol, Učitelství polského jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol, Učitelství anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol, Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol, Učitelství historie pro 2. stupeň základních škol).

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Pedagogické fakultě získáte na stránkách FPD (pro kombinace Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ).


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
instagram
twitter
rss
social hub