Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (PřF / 2011)

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v prezenční formě

Aplikovaná matematika

Aplikovaná fyzika

Biologie

Ekologie a ochrana prostředí

Geografie

Chemie

Informatika

Aplikovaná informatika

 

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v kombinované formě

Aplikovaná informatika

Aplikovaná matematika

Biologie

Geografie

 

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v distanční formě

Aplikovaná informatika

 

Bakalářské studijní programy a obory (dvouoborové) v prezenční formě

Matematika

Geografie

Chemie

Biologie

Fyzika

Informatika

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Filozofické fakultě získáte na stránkách FFI (pro kombinace Anglický jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura, Polský jazyk a literatura, Ruský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Latinský jazyk a kultura, Základy společenských věd, Psychologie a Historie).

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Pedagogické fakultě získáte na stránkách FPD (pro kombinace Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání).

 

Bakalářské studijní programy a obory (dvouoborové) v kombinované formě

Matematika

Chemie

Biologie

Fyzika

Informatika

 

Neučitelské navazující magisterské programy a obory

Aplikovaná matematika

Geografie

Chemie

Biologie

Ekologie a ochrana prostředí

Informatika

 

Navazující magisterské programy - učitelsví pro střední školy

Matematika

Geografie

Chemie

Biologie

Fyzika

Informatika

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Filozofické fakultě získáte na stránkách FFI (pro kombinace Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství historie pro SŠ, Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ a Učitelství základů společenských věd pro SŠ).

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Pedagogické fakultě získáte na stránkách FPD (pro kombinace Učitelství hudební výchovy pro SŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a Tělesná výchova a sport).

 

 

Navazující magisterské programy - učitelsví pro základní školy

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Filozofické fakultě získáte na stránkách FFI (pro kombinace Učitelství německého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol, Učitelství polského jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol, Učitelství anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol, Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol, Učitelství historie pro 2. stupeň základních škol).

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Pedagogické fakultě získáte na stránkách FPD (pro kombinace Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ).