Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Na velikosti záleží aneb jak změřit nanočástice
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Kurz je určen především učitelům chemie a fyziky, ale také zájemcům z jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1500 Kč (minimální počet účastníků 6)
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Anotace:Víte, že o chuti čokolády rozhoduje také velikost částic, ze kterých se skládá? Kurz je zaměřen na problematiku stanovení distribuce velikosti částic pomocí rozptylu světla. Účastníci kurzu se teoreticky seznámí s technikami, které lze použít k měření velikosti v suspenzi či v pevném (suchém) stavu. Praktické ukázky budou směřovány na měření pomocí laserové difrakce, kde měříme částice do velikosti 2 mm. Proměříme vzorky tzv. suchou, resp. mokrou cestou. Další metoda se nazývá dynamický rozptyl světla a stanovíme distribuci velikosti v řádu mikro, resp. nanometrů. Doplňujícím měřením bude určení tzv. zeta potenciálu, který je důležitým parametrem ve vztahu ke stabilitě suspenzí. Účastníci kurzu si mohou přinést libovolný práškový materiál, jehož distribuci velikosti částic změříme pomocí výše uvedených technik. Jedním z cílů je kriticky posoudit jednotlivé metody a vybrat tu správnou. Nebo ještě lépe, najít takové originální řešení úpravy vzorku, který povede k nejlepším výsledkům.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu/faktura
Vyučující:doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude seznámení s problematikou stanovení distribuce velikosti částic pomocí rozptylu světla. Informace lze využít ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách a základních školách.