Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Orientace v prostoru a čase z pohledu astronomie
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta / Planetárium Ostrava
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Důsledkem rotace Země, oběhu Země kolem Slunce či oběhu Měsíce kolem Země jsou děje na obloze, které se periodicky opakují. Jejich pozorováním, zaznamenáváním a výpočty získalo lidstvo úžasný prostředek k měření času a k určování polohy na zemském povrchu. Cílem kurzu je představit tento proces od prvních objevů až po současné poznatky týkající se naší polohy v Galaxii. Náplní semináře je práce s astronomickým softwarem, pomocí něhož lze periodické jevy na obloze vizualizovat.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:PaedDr. Ivana Marková, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude seznámení s procesy určování polohy naší Země v Galaxii s možností využití ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách a základních školách.