OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Věda a výzkum > Projekty a granty

Projekty a granty
Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby výuky studentů
Id projektuCZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463
Hlavní řešitelRNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období10/2017 - 10/2020
PoskytovatelKatedra informatiky a počítačů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je vybudování 3 moderních laboratoří na Katedře informatiky a počítačů: Laboratoř inteligentních systémů, Laboratoř počítačových sítí a operačních systémů a Laboratoř aplikované informatiky. Realizace projektu umožní technicky a materiálně zabezpečit vznik nových laboratoří,které budou využívat studenti nově vzniklého akreditovaného bakalářského studijního oboruSoftwarové systémy v rámci komplementárního projektu ESF i ostatní studenti katedry, popř.univerzity.
facebook
rss
social hub