Projekty a granty
Staré sesuvy: skutečně neaktivní?
Id projektu19_01866S
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceSoučasná aktivita starých sesuvů je často buď neznámá, nebo považovaná jako malá nebo žádná. Nedostatek informací o jejich aktivitě může dokonce vést k fatálnímu podcenění sesuvného rizika, protože drobné sesuvné pohyby často předcházejí katastrofické reaktivaci. Dlouhodobý monitoring je obvykle nezbytný pro stanovení současné aktivity starých sesuvů. Tento projekt řeší možnost stanovení jejich současné aktivity bez nutnosti monitoringu. Kombinace letokruhových (dendrogeomorfologických) metod s daty z několika monitorovaných (referenčních) sesuvů vytvoří kalibrovaný přístup pro aplikaci na sesuvech bez monitoringu s neznámou aktivitou. Navíc, vyvinutý přístup bude ještě vylepšen díky datům o hloubce a vnitřní struktuře sesuvů z geofyzikálního měření (tři nejběžnější metody budou využity: ERT, GPR, SSR). Z důvodu homogenity budou hluboce založené rotační sesuvy jediným analyzovaným typem. Vyvinutý přístup bude aplikován na nemonitorované sesuvy pro otestování. Vyvinutý přístup bude aplikován na nemonitorované sesuvy pro otestování možnosti stanovení regionálního sesuvného rizika.