Projekty a granty
Genomická formace indoevropanů: nové přístupy k modelování genetického mísení řízené simulovanými daty
Id projektu21-27624S
Hlavní řešitelM.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavřešený
AnotaceObor lidské archeogenetiky právě prochází obrovským růstem a sekvenují se tisíce starověkých jedinců ročně. Zatímco protokoly pro sekvenování starobylé DNA se staly standardizovanými a dosáhly až průmyslového měřítka, standardizace protokolů pro analýzu dat zatím chybí. Největší pozornost byla doposud zaměřena na Neolit a pozdější období v západní Eurasii. Tato oblast je charakteristická vysokou mírou pohybu a míšením různých skupin lidí, což činí analýzu genetických dat komplexním problémem. Klíčové výsledky o genetickém původu lidí mluvících Indo-Evropskými jazyky byly získány pomocí populárního algoritmu pro modelování mísení populací qpAdm, který však nikdy nebyl testován na realisticky komplexních simulacích. Naše předběžné výsledky ukazují, že běžné protokoly qpAdm vedou k vysokým falešně pozitivním a falešně negativním hodnotám. Jako řešení tohoto problému navrhujeme optimalizovat protokoly qpAdm s využitím simulovaných dat. Plánujeme tedy ověřit klíčové objevy o historii Indoevropanů a pomocí grafu mísení a qpAdm získat nové výsledky o genetickém původu llidí Jámové kultury.