Projekty a granty
Analýza dat s využitím F-transformace a neuronových sítí
Id projektuSGS18/PřF-MF/2021
Hlavní řešitelMgA. Jan Hůla
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceLetošní projekt bude navazovat na úspěchy, kterých jsme dosáhli díky neuronovým sítím a F-transformaci během předchozích ročníků projektu. Velká část výzkumu se bude dotýkat počítačového vidění, což je oblast, v které dosahujeme nejzajímavějších výsledků. Konkrétně se budeme zaměřovat na využití redukce dimenzionality, nelokálních operátorů a generativních modelů pro účely počítačového vidění. Kromě obrazu budeme zároveň naše metody aplikovat na data s grafovou strukturou a časové řady. Výsledky jak teoretického, tak i praktického rázu budou prezentovány na zahraničních a domácích konferencích.