Projekty a granty
Imunofenotypizační charakterizace NK buněk u pacientů s mnohočetným myelomem a imuno-monitoring NK buněk v průběhu standardní anti-myelomové léčby
Id projektuSGS15/PřF/2021
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Venglář
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceNatural killer (NK) buňky se v posledních letech staly předmětem intenzivního výzkumu s ohledem na jejich funkce v protinádorové imunitě. Na povrchu NK buněk je exprimována řada aktivačních a inhibičních molekul, které jsou zásadní pro jejich schopnost usmrtit transformované buňky či efektivně inhibovat nádorovou progresi. Z tohoto hlediska se o NK buňkách začalo uvažovat v oblasti buněčné terapie u hematologických, ale také solidních malignit. Dle studií dochází ze strany nádorového mikroprostředí k alteraci funkce NK buněk ve prospěch maligních buněk a jedním z popsaných jevů je změna repertoáru receptorů, která vede k inhibici aktivity NK buněk. Podobné změny byly popsány nejen u solidních tumorů, ale také u chronických a akutních leukémií a mnohočetného myelomu (MM), avšak ve velmi omezené míře. Cílem práce bude imunofenotypizačně charakterizovat NK buňky a monitorovat nejvýznamnější funkční populace na základě exprese vybraných povrchových molekul zapojujících se v protinádorové imunitě u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem ve 3 různých materiálech (periferní krev, kostní dřeň, separát periferních kmenových buněk krvetvorby) a v několika definovaných klíčových časových bodech od doby diagnosy po vyhodnocení minimální residuální nemoci (MRD).