Projekty a granty
Lokální a regionální socio-ekonomické dopady současné pandemie
Id projektuSGS04/PřF/2021
Hlavní řešitelMgr. Lucia Hýllová
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePandemie koronaviru představuje bezprecedentní zásah do všech sfér lidských činností. Nejzásadnějším cílem v akutní fázi pandemie je ochrana zdraví a života nejvyššího možného počtu obyvatel. Tyto snahy nelze provádět bez zásahů do ekonomiky, ?pandemii nelze zastavit bez ekonomických ztrát.? V roce 2020 byla v Česku aplikována řada těchto opatření se snahou o zastavení či zmírnění počtu nakažených. Naším cílem je zhodnocení dopadů těchto opatření a následné ekonomické recese na tvorbu a retenci hodnoty na území Česka, vybraných měst a regionů. V centru pozornosti budou vybrané mechanismy tvorby a udržení hodnoty: odolnost maloobchodních jednotek, adaptace firem v sektoru znalostně náročných služeb na intra-urbánní úrovni, lokální dodavatelsko-odběratelské vztahy firem a korporátní filantropie.