Projekty a granty
Reprodukční a behaviorálně-ekologické aspekty v biologii ryb a savců
Id projektuSGS01/PřF2021
Hlavní řešitelMgr. Veronika BYSTRYČANOVÁ
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředmětem studia jsou evoluční procesy, které formují behaviorálně-ekologické aspekty, mezidruhovou hybridizaci, populační strukturu a tok genů mezi vybranými skupinami obratlovců. Výzkumy v rámci behaviorální ekologie budou realizovány přímým pozorováním v zajetí, zatímco výzkum reprodukčních strategií ryb bude prováděn molekulárně-genetickými a genomickými přístupy u jedinců z divokých populací. Obě oblasti studia jsou v souladu s probíhajícími směry výzkumu a tématy doktorských prací zapojených členů a jejich školitelů. Tyto okruhy se týkají: a) Reprodukční dynamika sekavcovitých ryb v antropogenních a přírodních populacích středního a východního Peri-Mediteránu, b) problematiky kojení a alokojení několika vybraných druhů podčeledi Caprinae, c) groomingu a sociálních interakcí u kočkodanů.