Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Aplikovaná informatika

Studijní program
Aplikovaná informatika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 00. 00. 0000

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program je už jiný level. Dojít sem znamená, že už máte něco za sebou a chcete se zdokonalit v tom, co Vás baví, a chcete být jedineční. Pokud s námi souhlasíte, nabízíme Vám studijní program Aplikované Informatiky, který Vám poskytne rozsáhlé znalosti ohledně teorií a modelů formálních nástrojů pro popis či analýzu IT systémů včetně algoritmů pro řešení problémů v informatice, a to v souladu se současným stavem poznání ve světě.

Naučíme Vás logicky uvažovat, vědecky bádat v oblasti aplikované informatiky, navrhovat pokročilé výzkumné metody a postupy. Dále Vás naučíme rozšiřovat současný stav poznání v aplikované informatice a budete schopni využívat svých získaných znalostí při systémovém řešení úloh z oblasti aplikované informatiky s využitím moderních metod a technologií.

Studium aplikované informatiky na naší Přírodovědecké fakultě se nečlení na konkrétní specializace, ale posiluje interdisciplinaritu mezi informatickými oblastmi. Proto Vám pomůžeme si vybrat správný směr, ať to bude v oblasti umělé inteligence, softcomputingu, modelování informačních systémů, optimalizace nebo fuzzy modelování.

Co od vás očekáváme?

Je jasné, že v tomto stupni studia bez znalostí neuděláte do díru světa. Předpokládají se minimálně znalosti navazujícího magisterské studia informatiky.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

 • budete se umět orientovat v obsáhlých a hlubokých odborných znalostech v profilových oblastech
 • budete schopen aplikovat tyto znalosti v takové míře, že budete vědecky pracovat i jako odborníci v týmech řešících vědecké problémy i z jiných oblastí, kde je systémový a algoritmický přístup důležitou součástí formulace a řešení problému
 • budete umět nalézat originální řešení, formulovat nové poznatky a komunikovat je na mezinárodním fóru
 • budete schopen pracovat v mezinárodním týmu a řešit složité úlohy prostřednictvím vhodných formalismů nebo navržením vhodných metod například s využitím formální logiky, fuzzy matematiky či biologicky inspirovaných modelů
 • budete umět samostatně získávat další odborné znalosti a implementovat je, schopen samostatného myšlení
 • budete umět samostatně formulovat a prezentovat dosažené výsledky odborné veřejnosti
 • budete schopen vést vědecké semináře a publikovat ve vědeckých časopisech
 • budete schopen spolupracovat a komunikovat v angličtině na mezinárodní úrovni, a tak být členy mezinárodních vědeckých týmů
 • budete umět podávat a řešit vědecké granty a projekty zaměřené do oblasti aplikované informatiky

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi doktorského studia aplikované informatiky máte širokou škálu uplatnění. Díky využití svých rozsáhlých znalostí, které jste mohli získat díky svým zaměřením, se můžete uplatit na různých pozicích na univerzitách (akademický pracovník, vědecký pracovník), ale rovnou můžete přejit do praxe (vývojář, programátor, specialista).

Konkrétní pracovní pozice

 • akademický pracovník
 • vědecký pracovník
 • projektový manažer vědeckých projektů
 • vývojář a programátor
 • specialista počítačové grafiky
 • specialista počítačových sítí
 • specialista v oblasti umělé inteligence

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.