Na mamuta!

logolink

Přírodovědecká fakulta OU uspořádala 12. března 2013 pro budoucí učitele přednášku s tajemným názvem „Na mamuta“.

Přednášející středoškolský profesor Martin Vonášek mi prozradil, proč zvolil takový neformální název přednášky: „Název Na mamuta vychází ze stejnojmenného filmu Gustava de Kervern a Benoît Delépine. Film se výuce a vzdělávání obecně na první pohled nevěnuje, nicméně při bližším ohledání je patrný důraz na koláž životních zkušeností hlavních postav, které se formou road movie musí dopracovat ke konkrétnímu výsledku. Velmi rád bych podobný koncept přenesl i do samotné výuky - mohlo by jít o školu ve stylu road movie filmů, kde se každý jednotlivec individuálně zapojuje, je vnitřně motivovaný a učení jej baví. Během cesty, která nemusí být nutně spojená s konkrétním předmětem či tématem, se každý zapojený jedinec naučí spousty nových a v životě užitečných věcí.“

Martin Vonášek uznává, že jde samozřejmě o ideál, který lze naplňovat jen postupně, často neúplně a pravděpodobně jej nelze dosáhnout v plné míře, ale dodává, že přesto jde o dobrodružnou cestu a je to zábava. „Myslím, že bychom se neměli obávat podobných experimentů, jednou za čas je zapotřebí svěžího větru do plachet každodenního boje učitele“, uzavírá vysvětlení jeho trendového přístupu ke způsobu výuky dětí.

Přednáška se setkala s obrovským úspěchem, tento netradiční a inovátorský přístup k výuce žáků je velmi zajímavý a určitě i funkční, protože učí děti přemýšlet, myslet v návaznostech, tvořit a spolupracovat na úkolech tak, aby se při tom nejen učily a zdokonalovaly, ale i bavily a využívaly lépe svých schopností a dovedností. Každý žák pak díky upgrade znalostí neustále „apgrejduje“ sám sebe.

Tato akce byla realizována v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Mgr. Martin Vonášek
Pracuje jako učitel dějepisu a mediální výchovy sedmým rokem na Gymnáziu Hladnov a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Ostravě. Historii vystudoval na Univerzitě Hradec Králové (obor archivnictví-historie) a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (obor historie), studiu mediální výchovy se věnoval v rámci Projektu ESF (OPRLZ): Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmu, divadla a médií, 2006 - 2009 na katedře divadelních, filmových a mediálních studií v Olomouci. V současné době se vedle výuky uvedených předmětů věnuje organizování filmového klubu Hlad po filmu a implementaci ICT ve výuce. Implementaci ICT ve výuce prezentuje formou přednášek a workshopů, které vycházejí z teorie doplněné o praktickou rovinu učitelské praxe. Cílem většiny jeho výstupů a samotné výuky je důraz na klíčové kompetence formované prostřednictvím Bloomovy taxonomie - tj. usiluje o hledání vhodných výukových metod a rozvoj kritického myšlení žáků.

Na mamuta!Na mamuta!Na mamuta!Na mamuta!Na mamuta!Na mamuta!Na mamuta!Na mamuta!