OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Fakulta PRO > Pronájem prostor

Pronájem prostor

Přírodovědecká fakulta nabízí ke krátkodobému pronájmu konferenční, telekonferenční (systém POLYCON), výukové a setkávací prostory různé kapacity s kompletním prezentačním vybavením. Kromě prostor a technického vybavení můžeme poskytnout služby našeho profesionálního technika či jiného vyškoleného personálu. Jsme schopni i zpostředkovat občerstvení formou rautu. Posluchárny lze pronajímat zejména v době mimo výuku či po vzájemné domluvě. Z tohoto důvodu jsou nejvhodnějším obdobím k pronájmu měsíce květen, červen, červenec, srpen, září a leden.


Kontakt
Ing. Karla Tešnarová
tajemnice fakulty
e-mail:
telefon: 553 46 2106
facebook
rss
social hub