Rovnokřídlí České republiky

Prestižní české vědecké nakladatelství Academia v těchto dnech vydalo publikaci Rovnokřídlí České republiky, kterou zpracoval tým autorů vedený Petrem Kočárkem z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Rovnokřídlí České republiky - přebal

Publikace, která by tuto významnou skupinu hmyzu přiblížila širší odborné veřejnosti, dosud nebyla v naší literatuře zpracována. Z tohoto pohledu průkopnické dílo přináší kompletní přehled všech druhů naší fauny, kterých je v současnosti 96, doplněný o druhy, které se vyskytují v okolních státech a mohly by být u nás potenciálně také objeveny. Všechny druhy jsou charakterizovány z hlediska morfologie, bionomie, ekologie a zvukových projevů (stridulace) a ilustrovány fotografiemi v jejich přirozeném prostředí. Originální audionahrávky zvukových projevů všech stridulujících druhů obsahuje přiložené CD, které umožní jejich rozpoznání poslechem. Významnou součástí knihy je obrázkový determinační klíč, pomocí kterého lze podle nápadných morfologických znaků určit všechny druhy naší fauny, včetně těch potenciálních, většinou přímo v terénu. Atlas je určen jak odborníkům, učitelům, studentům a žákům, tak i milovníkům a ochráncům přírody, profesionálům i amatérům.