Promoce absolventů PřF OU - červenec 2013

Dne 4. července 2013 se konaly v Domě kultury města Ostravy slavnostní promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Slavnostní slib složilo celkem 211 studentů PřF OU, absolventů bakalářských, magisterských a navazujících magisterských oborů i doktorského studia.

Všem absolventům přejeme hodně úspěchů!

Promoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováDoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. - děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě<br>Copyright: Kamila KolowratováRNDr. Petra Konečná, Ph.D. - proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováDoc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. - prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání Ostravské univerzity v Ostravě<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila KolowratováPromoce absolventů PřF OU - 4. července 2013<br>Copyright: Kamila Kolowratová