Projekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle

logolink

Druhé a zároveň závěrečné hodnocení nového systému zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků v rámci projektu „Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)“ proběhlo ve dnech 28. a 29. listopadu 2013 v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. Na tomto setkání prezentovali účastníci své tzv. balíčky odborných kompetencí, obdrželi druhý díl Sborníku rozšířených anotací těchto balíčků a byly shrnuty informace o celém projektu včetně jeho výstupů.

Obsahem projektu byla podpora zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků a studentů Ostravské univerzity a Slezské univerzity pomocí tzv. balíčků odborných kompetencí s novou odbornou tématikou a tím zvýšení kvality vzdělávání na obou univerzitách. Vybraní akademičtí pracovníci obou univerzit (majitelé tzv. balíčku odborných kompetencí) obdrželi finance na získávání vědomostí a dovedností u špičkových odborníků v ČR. Na základě získaných znalostí a dovedností pak majitelé těchto balíčků zpracovali odborný text a připravili kurz v e-learnigové podobě jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky obou univerzit. Projekt byl řešen na základě kvalitní spolupráce mezi subjekty univerzit a dalších odborníků z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR. Anotace odborných textů akademiků, zapojených v tomto projektu, byly vydány ve dvou dílech Sborníků rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí. Vytvořené odborné texty, kurzy a sborníky jsou nyní k dispozici k dalšímu využití na obou zúčastněných univerzitách.

Řešitelů balíčků bylo celkem 68, z toho 31 mužů, 37 žen, 57 řešitelů je z Ostravské univerzity (nejvíce řešitelů je z Přírodovědecké fakulty OU) a 11 řešitelů je ze Slezské univerzity v Opavě. Konzultovaných témat bylo celkem 67 a mezi místa, kde se konzultovalo, patří například v Ostravě Tieto Czech s. r. o., v Plzni Západočeská univerzita, v Praze Univerzita Karlova, Ústav pro jazyk český AV ČR, Státní zdravotní ústav, Národní galerie – Sbírka orientálního umění, ČVUT, Ústav informatiky AV ČR, v Brně Masarykova Univerzita, v Olomouci Univerzita Palackého. Kurzy, které byly jedním z výstupů projektu, probíhaly jak v zimním semestru roku 2012 (12 kurzů), tak v roce 2013 v letním (36 kurzů) i v zimním semestru (19 kurzů).

Tento projekt řeší Centrum celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě OU v čele s hlavní koordinátorkou projektu Ing. Evou Burianovou, Ph.D. /proklik na její profil/ a je realizován od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2014. Bližší informace o projektu včetně obou dílů Sborníků rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí naleznete zde: http://projekty.osu.cz/okapousu.

Další reportáže z tohoto projektu:

Projekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíleProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíleProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíleProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíleProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíleProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíleProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíleProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíleProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíleProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíleProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíleProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle