Projekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle

logolink

Druhé a zároveň závěrečné hodnocení nového systému zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků v rámci projektu „Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)“ proběhlo ve dnech 28. a 29. listopadu 2013 v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. Na tomto setkání prezentovali účastníci své tzv. balíčky odborných kompetencí, obdrželi druhý díl Sborníku rozšířených anotací těchto balíčků a byly shrnuty informace o celém projektu včetně jeho výstupů.

Obsahem projektu byla podpora zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků a studentů Ostravské univerzity a Slezské univerzity pomocí tzv. balíčků odborných kompetencí s novou odbornou tématikou a tím zvýšení kvality vzdělávání na obou univerzitách. Vybraní akademičtí pracovníci obou univerzit (majitelé tzv. balíčku odborných kompetencí) obdrželi finance na získávání vědomostí a dovedností u špičkových odborníků v ČR. Na základě získaných znalostí a dovedností pak majitelé těchto balíčků zpracovali odborný text a připravili kurz v e-learnigové podobě jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky obou univerzit. Projekt byl řešen na základě kvalitní spolupráce mezi subjekty univerzit a dalších odborníků z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR. Anotace odborných textů akademiků, zapojených v tomto projektu, byly vydány ve dvou dílech Sborníků rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí. Vytvořené odborné texty, kurzy a sborníky jsou nyní k dispozici k dalšímu využití na obou zúčastněných univerzitách.

Řešitelů balíčků bylo celkem 68, z toho 31 mužů, 37 žen, 57 řešitelů je z Ostravské univerzity (nejvíce řešitelů je z Přírodovědecké fakulty OU) a 11 řešitelů je ze Slezské univerzity v Opavě. Konzultovaných témat bylo celkem 67 a mezi místa, kde se konzultovalo, patří například v Ostravě Tieto Czech s. r. o., v Plzni Západočeská univerzita, v Praze Univerzita Karlova, Ústav pro jazyk český AV ČR, Státní zdravotní ústav, Národní galerie – Sbírka orientálního umění, ČVUT, Ústav informatiky AV ČR, v Brně Masarykova Univerzita, v Olomouci Univerzita Palackého. Kurzy, které byly jedním z výstupů projektu, probíhaly jak v zimním semestru roku 2012 (12 kurzů), tak v roce 2013 v letním (36 kurzů) i v zimním semestru (19 kurzů).

Tento projekt řeší Centrum celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě OU v čele s hlavní koordinátorkou projektu Ing. Evou Burianovou, Ph.D. /proklik na její profil/ a je realizován od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2014. Bližší informace o projektu včetně obou dílů Sborníků rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí naleznete zde: http://projekty.osu.cz/okapousu.

Další reportáže z tohoto projektu:

Projekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle<br>Copyright: Pavla JanoschováProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle<br>Copyright: Pavla JanoschováProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle<br>Copyright: Pavla JanoschováProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle<br>Copyright: Pavla JanoschováProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle<br>Copyright: Pavla JanoschováProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle<br>Copyright: Pavla JanoschováProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle<br>Copyright: Pavla JanoschováProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle<br>Copyright: Pavla JanoschováProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle<br>Copyright: Pavla JanoschováProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle<br>Copyright: Pavla JanoschováProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle<br>Copyright: Pavla JanoschováProjekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle<br>Copyright: Pavla Janoschová