Okna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formou

logolink

Projekt s názvem Okna vědy dokořán se zabývá efektivním přenosem poznatků výzkumu a vývoje s cílem prohloubit zájem žáků a studentů o přírodovědné a technické obory. V rámci čtyř klíčových aktivit projekt umožňuje zlepšit dovednosti pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti komunikace a popularizace vědy i vědecké práce pořádáním kurzů a přednáškových cyklů, přiblížit vědu žákům ZŠ i SŠ prostřednictvím opakujících se akcí, seminářů a exkurzí, vytvořit síť metodiků (ambasadorů) výsledků výzkumu a vývoje a podporovat systematickou práci se studenty a žáky v oblasti seznamování se s výsledky výzkumu a vývoje. Taktéž má za cíl vybudovat dvě experimentální pracoviště - laboratoře podporující badatelsky-orientovanou výuku, a to jak pro výuku technologií a řemesel a fyzikálních experimentů s materiály, tak měřicí a robotické pracoviště pro výuku fyziky, chemie, biologie a technických oborů.

Okna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formouOkna vědy dokořán přináší poznání přírodovědných oborů zábavnou formou

Chemická Mikulášská besídka

Mezi popularizační akce, které se realizovaly díky projektu Okna vědy dokořán, patří i předvánoční besídka pro malé i velké z dílny katedry chemie Přírodovědecké fakulty OU. Uskutečnila se na začátku prosince a nesla název „Mikuláš letos ohrožen!“. Jak již samotný název napovídá, odehrálo se veliké drama, ve kterém nechyběli čerti, andělé ani zlá čarodějnice. Představení bylo od začátku do konce napěchované všemožnými efektními pokusy, takže bylo zapotřebí dávat po celou dobu vystoupení bedlivý pozor.

„Konečně jsou tady!“ vykřikne nejedno dětské hrdlo s vědomím blížících se každoročních vánočních svátků. K Vánocům patří neodmyslitelně také Mikuláš, který vždy s předstihem naděluje drobnosti dětem, které byly po celý rok hodné. Nicméně letos to bylo malinko komplikovanější a nechybělo mnoho, aby Mikuláš letos dětem nenaděloval. Studentky 2. ročníku magisterského studia učitelství chemie z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity však nakonec zapeklitou situaci zvládly a i s pomocí řady kouzel se podařilo Mikuláše vyrvat ze spárů proradné čarodějnice Čarochemky, která ho měla v úmyslu unést a otrávit.

Během napínavé půlhodinky v místnosti šlehaly plameny, valil se dým na všechny strany a v jednu chvíli dokonce „tekla krev“. Poté, co byl Mikuláš unesen a uvězněn čarodějnicí, museli andělé a čertice předvést, co všechno dovedou, protože pouze takové kouzlo, které Čarochemka neumí, mohlo našeho Mikuláše zachránit, a tak se začal velký festival chemických pokusů. Čerti zdárně dostávali své pověsti pekelníků, když mezi jejich kouzly dominoval plamen a dým. Andělé se však nenechali zostudit a podařilo se jim vyčarovat mlhu či oblaka, a byli to právě oni, kdo nakonec okouzlil Čarochemku vytvořením umělého sněhu. To byl ten pokus, který čarodějnice neuměla, a za který byla ochotna Mikuláše vydat. Ovšem nebyla by to správná čarodějnice, kdyby v tom nebyl háček. Mikuláše sice Čarochemka propustila, ovšem pouze rozluštění hádanky jej mohlo pomoci najít. V této chvíli zaúřadovaly čertice, které nasadily vlastní krev, aby pomohly Mikuláše najít.

Jak už to v podobných příbězích bývá, dobro opět zvítězilo nad zlem, i když to bylo tentokrát o vlásek. A protože se některé děti z publika podílely na samotných pokusech, byli všichni přítomní Mikulášem odměněni drobnými sladkostmi a perníčky.

Všechny akce jsou realizovány v rámci projektu OPVK „Okna vědy dokořán“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0004), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!Pozor! Mikuláš byl letos ohrožen!