Projekt Okna vědy dokořán kromě jiného vzdělává učitele základních a středních škol

logolink

Člověk se neustále něco učí a jak je známo, nejlepším učitelem je sám život. Každý den se dozvíme či naučíme něčemu novému, aniž bychom si to ve spoustě případech vůbec uvědomovali. Naopak zcela vědomě a záměrně se přišli na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity vzdělávat ti, kteří mají ve svém popisu práce předávat své vědomosti a dovednosti mladým generacím.

Projekt Okna vědy dokořánProjekt Okna vědy dokořán

V prvních dvou měsících roku 2015 se velké množství pedagogů základních a středních škol zúčastnilo vzdělávacích seminářů v oboru matematiky a geografie, na kterých se jak teoreticky, tak i prakticky seznamovali s nejnovějšími poznatky v oblasti didaktiky, které mohou zvýšit úroveň vyučovaných hodin, ale především mohou ukázat žákům a dětem, že i škola je dokáže zaujmout a může je bavit. V dnešní době je pro učitele čím dál obtížnější své žáky něčemu naučit, protože pokud o daný problém nejeví žádný zájem, pak si jen stěží budou něco o problému pamatovat, či nad ním přemýšlet. Proto se pozvaní odborníci z oblasti didaktiky snažili během několikahodinových přednášek předvést přihlížejícím kolegům, jakou formou mohou žáky ve svých hodinách upoutat a jak s nimi pracovat, aby jim ona vyučovací hodina něco dala a aby zároveň neodcházeli z hodiny s pocitem dalšího promarněného času stráveného ve škole.

Svůj již 21. ročník zažil seminář pro učitele matematiky. Matematika obecně nepatří k nejoblíbenějším předmětům žáků a studentů základních a středních škol, avšak patří mezi ty nejdůležitější, protože dynamicky rozvíjí logické myšlení. Je jen velmi málo žáků, kterým nevadí louskat stereotypně jeden příklad za druhým, a proto je třeba zaujmout i tu zbylou většinu. Matematické příklady mohou vycházet z různých reálných situací, do kterých se děti mohou snáze vžít a jsou daleko více ochotny nad nimi přemýšlet. Právě tyto semináře slouží k tomu, aby se i sami učitelé snažili pochopit myšlení svých žáků, aby učivo nebylo podáváno jen bezhlavým počítáním, aby v žácích dokázali vzbudit kreativitu a fantazii. Zúčastnění učitelé si také mohli vyzkoušet role svých žáků, když se při řešení nejrůznějších úloh snažili vymyslet co nejvíc možných postupů, které by mohli žáci vymyslet. Přednášky z matematiky vedla zkušená prof. Jarmila Novotná, odpolední pracovní dílny doplnil také kolega z naší Pedagogické fakulty dr. Radek Krpec.

V pořadí jubilejní 20. ročník si připsal seminář pro učitele zeměpisu. Zeměpis se u dětí naopak řadí k těm vůbec nejoblíbenějším předmětům. Nabízí díky své rozmanitosti celou řadu oblastí, která může žáky zaujmout. Přesto velmi dynamicky se rozvíjející předmět, jehož učitelé nemohou, jak se lidově říká „usnout na vavřínech“ a neustále musejí sledovat dění v přírodě a ve společnosti, které se mnohdy mění takřka ze dne na den. Proto je také kvalitní výuka tohoto předmětu velmi náročná a vyžaduje spoustu pedagogických schopností. Z přednášejících je určitě potřeba zmínit zahraničního hosta ze sousedního Polska, dr. Malgorzatu Pietrzak, dalším hostem byla Mgr. Petra Karvánková z Jihočeské univerzity a v neposlední řadě se slova ujal přednášející z naší Přírodovědecké fakulty OU, prof. Vladimír Baar.

Semináře se mohou pyšnit velkou návštěvností ze strany pedagogů, což jednak svědčí o vzrůstající popularitě podobných akcí, a také o ochotě našich vyučujících z našeho kraje na sobě neustále pracovat.

Tyto akce jsou realizovány v rámci projektu OPVK „Okna vědy dokořán“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0004), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.