Účast studentky Katedry fyziky na mezinárodní konferenci ve Španělsku

Ve dnech 16. až 18. června 2015 se ve španělském Alicante konala Čtvrtá mezinárodní konference na téma "Earth Science & Climate Change". Této konference se účastnila studentka doktorského studia Biofyziky Katedry fyziky PřF OU Marie Opálková, která prezentovala výsledky svého výzkumu formou plakátového sdělení s názvem "Spektrální složení fotosynteticky aktivního záření v průběhu roku a jeho ovlivnění oblačností" (volný překlad, konference samozřejmě probíhala v jazyce anglickém). Obsahem tohoto plakátového sdělení byly výsledky analýz zastoupení modré, zelené a červené složky viditelného záření v průběhu roku 2014 a to, jakým způsobem se množství dopadajícího záření liší v průběhu zatažených a polojasných dnů oproti dnům jasným.

Rozsah přednášených témat byl velmi široký, od výzkumu tsunami, přes sopky, vliv sníženého magnetického pole na organismy až po vliv teploty na termín kladení snůšky u ještěrek. Nejzajímavější částí konference byl workshop na téma "Blue Green Dream" - využití vody a vegetace ve městech, který vedl profesor Čedo Maksimović z "Imperial College" v Londýně. I přesto, že se organizace konference nepodobala německé preciznosti, ale spíše odpovídala jižanské rozšafnosti, byla tato konference velmi přínosná pro další studium a výzkum, nehledě na setkání s lidmi, kteří jsou profesionály ve svém oboru. Navíc okolí přímořského letoviska Alicante bylo příjemným bonusem po dlouhých hodinách strávených v konferenčním salonku.

Účast studentky na konferenci byla podpořena projekty SGS09/PřF/2015 a COST CZ LD14005.

Hotel Melia, ve kterém se odehrávala konference<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Marie OpálkováPříprava na začátek konference<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Marie OpálkováStudentka s posterem<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Marie OpálkováVýhled na historickou část města<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Marie OpálkováOdpolední procházka, v pozadí vrch Monte Benacantil (169 m) s hradem Santa Bárbara<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Marie Opálková