Soutěž pro žáky základních škol, které baví chemie

Pro všechny žáky ZŠ, které baví chemie, je určená soutěž KORCHEM (Korespondenční chemický kurz), kterou pro Moravskoslezský kraj organizuje katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Jedná se o písemnou soutěž, která má dlouholetou tradici. Letošní ročník je zaměřen na téma „Barevné zlato“.

Soutěž probíhá ve třech kolech, která jsou zveřejňována v průběhu celého školního roku. Vyhlášení výsledků proběhne v květnu 2016 na katedře chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a nejlepší řešitelé budou oceněni. Každé kolo obsahuje teoretickou a praktickou část. Soutěžní úlohy jsou koncipovány tak, aby je dokázali vyřešit i méně zdatní žáci. Úlohy, které jsou žákům předkládány k řešení, jsou spíše motivační, interdisciplinární a podporují práci s informačními zdroji i propojení teorie s praxí.

Všem účastníkům soutěže přejeme hodně úspěchů!

Zadání soutěže

Soutěž pro žáky základních škol, které baví chemieSoutěž pro žáky základních škol, které baví chemieSoutěž pro žáky základních škol, které baví chemieSoutěž pro žáky základních škol, které baví chemie