Premiéra Přírodovědného čtvrtku dopadla na výbornou! Přijďte na další přednášku tohoto cyklu!

Přírodovědecká fakulta OU odstartovala 19. listopadu 2015 pravidelné přednášky a diskuze s názvem Přírodovědné čtvrtky. První přednáška měla obrovský ohlas! Tento čtvrtek bude další přednáška, takže srdečně zveme na další Přírodovědný čtvrtek!

Prof. Jan Černý přednášel na téma “Krize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci“. Hovořil o nových objevech, které ukazují, že naše těla mohou být geneticky mnohem komplikovanější, než jsme si kdy dokázali představit. Jsme spíš společenství buněk různého původu, z nichž jen část (i když samozřejmě podstatná) je potomstvem buňky vzniklé setkáním otcovy spermie a matčina vajíčka – tedy tím, co jsme považovali za své niterné já. Tento fenomén chimérismu a mikrochimérismu, pojatý z obecně biologického hlediska, ale i ve vztahu k medicíně, fascinoval všechny posluchače, což se odrazilo i v závěrečné živé, bohaté diskuzi.

Fotogalerie z přednášky “Krize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci“ (foto: Alžběta Sklářová):

Krize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta SklářováKrize identity – chimérismus a mikrochimérismus ve zdraví a nemoci<br>Copyright: Alžběta Sklářová

Prof. RNDr. Jan Černý Ph.D. působí na Katedře buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vede Laboratoř buněčné imunologie a kde přednáší buněčnou biologii, imunologii a histologii. Tématy vědecké činnosti je m. j. studium biologických aktivit sekundárních metabolitů bakterií a hub, charakterizace nově izolovaných molekul, jejich toxicity, vlivu na funkční morfologii a fyziologii buněk včetně využití v biomedicínských aplikacích. Jedním z využívaných zvířecích modelů je jedna z mnoha typů „zelených myší„ – MHCII-EGFP knock-in myš – vhodná např. pro studium mikrochimérismu.

Srdečně zveme na další přednášku!

Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v 15.00 hod bude v učebně M 109 (v budově Přírodovědecké fakulty OU na Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě).

Přednášet bude doc. Jakub Fischer, předseda Rady vysokých škol a prorektor pro strategii Vysoké školy ekonomické v Praze na téma „Vysoké školství ve víru legislativních změn: co nás čeká a (možná) nemine?“.