Promoce absolventů PřF OU - červenec 2009

Dne 1. července se konaly v Domě kultury Akord slavnostní promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Celkem složilo slavnostní slib 235 studentů PřF OU, absolventů bakalářských, magisterských a navazujících magisterských oborů i doktorského studia a rigorózního řízení.
Všem absolventům přejeme hodně úspěchů.

Promoce absolventů PřF OU - červenec 2009Promoce absolventů PřF OU - červenec 2009Promoce absolventů PřF OU - červenec 2009Promoce absolventů PřF OU - červenec 2009