Promoce absolventů PřF OU - listopad 2009

Dne 27. listopadu se konaly v Domě kultury Akord slavnostní promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Celkem složilo slavnostní slib 108 studentů PřF OU, absolventů bakalářských, magisterských a navazujících magisterských oborů i doktorského studia a rigorózního řízení.

Všem absolventům přejeme hodně úspěchů!

Promoce absolventů PřF OU - listopad 2009Promoce absolventů PřF OU - listopad 2009Promoce absolventů PřF OU - listopad 2009Promoce absolventů PřF OU - listopad 2009