Návod na použití fakulty

Pro usnadnění prvních kroků na fakultě a univerzitě připravila Přírodovědecká fakulta OU pro nově přijaté studenty PřF OU již osvědčený jednodenní kurz „Úvod do studia“, který obsahuje nejen seznámení s nejdůležitějšími informačními systémy na Ostravské univerzitě, ale také setkání s pedagogickými poradci jednotlivých oborů, kteří studentům doporučí výběr předmětů a podají všechny potřebné informace, které se týkají jejich konkrétního studijního oboru, což je důležité pro úspěšné zvládnutí studia. Studenti se dále dozvěděli, jaká je struktura OU, jak je řešen kreditní systém organizace studia, seznámili se s vnitřními předpisy PřF OU a s informacemi o stipendiích. Součástí kurzu byl také počítačový zápis do jednotlivých předmětů zimního semestru 1. ročníku.

Tento kurz probíhal podle jednotlivých oborů ve dnech 14. až 18. září 2010. Ohlasy na pořádání kurzu Úvodu do studia jsou pozitivní, noví studenti tento ucelený soubor informací vítají, protože vstup do neznámého prostředí vysoké školy je značně odlišný od jejich dosavadních zkušeností.

Každý student na tomto kurzu získal kromě „návodu na použití fakulty“ také propagační předměty fakulty, takže věříme, že tričko s logem PřF OU a další dárky prokážou nejen užitek, ale i radost.

Nové studenty na naší fakultě vítáme a věříme, že budou se svým rozhodnutím a studiem na PřF OU spokojeni.

Úvod do studiaÚvod do studiaÚvod do studiaÚvod do studiaÚvod do studiaÚvod do studiaÚvod do studiaÚvod do studiaÚvod do studiaÚvod do studiaÚvod do studiaÚvod do studia