Jak komunikovat v projektech?

Na tuto otázku i na mnoho dalších, týkajících se komunikačních dovedností v projektech z oblasti vědy a výzkumu, odpověděla absolventům kurzu letní škola „Komunikační dovednosti v projektech vědy a výzkumu“, která byla určena studentům doktorského studia a probíhala v prostorách Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve dnech 24. až 27. srpna 2010.

Úspěšný projekt je především o kvalitě komunikace

Jedním z důležitých úkolů projektového řízení je zajistit správnou komunikaci v projektu. Úspěch vědecko-výzkumného projektu, bohužel, nezávisí pouze na kvalitě výzkumného záměru, odborných schopnostech týmu, nebo na dostatečných zdrojích financování. Chyby v komunikaci mohou mít fatální důsledky a v konečném efektu mohou znehodnotit i výsledky špičkové vědecké práce.

Letní škola Komunikační dovednosti v projektech vědy a výzkumuLetní škola Komunikační dovednosti v projektech vědy a výzkumu

Hlavním cílem čtyřdenní letní školy bylo seznámit začínající vědecko-výzkumné pracovníky se základními procesy spojenými s přípravou a řízením projektů a z nich plynoucími komunikačními potřebami. O to se postarali lektoři kurzu Ing. Radka Pittnerová, Mgr. Tomáš Šula.

A co na tuto letní školu komunikace v projektech říkají její účastníci?

„Účastnila jsem se již různých kurzů z oblasti projektů, ale informací není nikdy dost a je třeba sbírat další zkušenosti, navíc s kurzy paní lektorky Pittnerové jsem spokojená, takže jsem se na tento kurz s chutí přihlásila“, říká Simona Poláková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, která je projektovým manažerem projektů na univerzitě, kterou studuje, i projektů Institutu aplikované ekologie (DAPHNE ČR). A spokojeně pokračuje: „Neměla jsem ucelené informace z oblasti marketingu v projektech a to jsme tady probrali. Doplnila jsem si i znalosti z přípravy projektů“, což využije hned při řešení velkého evropského projektu, který momentálně připravuje. Nejvíce se jí líbilo praktické cvičení. Nové znalosti z oblasti komunikace chce využít i při výuce, které se také věnuje. „Chci úspěšně dokončit doktorské studium a pokračovat dál v práci v oblasti ochrany přírody“ dodává Simona Poláková.

Další z účastníků, Vojtěch Vávra z  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, má zatím jen malé zkušenosti s projekty. „Chtěl jsem se naučit způsoby podávání žádostí a dozvědět se, jak celý proces zpracování projektů probíhá“, vysvětluje, proč se do letní školy přihlásil. A v čem ho kurz obohatil? „Získal jsem větší vhled do problematiky celého procesu kolem projektů a kontakty na lektory, takže v případě potřeby vím, na koho se mohu obrátit“, sděluje svoje dojmy poslední den konání letní školy. „Existuje informační systém pro komunikaci všech zúčastněných partnerů v rámci projektu, čímž se maximálně zjednoduší komunikace. Je to skvělý nástroj, který pomáhá v organizaci i plánování, vynikající věc, že to jde takto řešit, nejsou zmatky, každý ví, jak má co vypadat a kde co najde“, pokračuje ve výčtu toho, co jej v této letní škole zaujalo. Vojtěch Vávra se podílí na řešení projektů, takže je rád, že teď ví, co všechno tato práce na projektech obnáší. „Bylo by fajn mít možnost vyzkoušet si napsat projekt nanečisto, ale to by tato letní škola musela trvat o několik dní déle, aby se to stihlo“, usmívá se a pouští se do praktického cvičení v závěru letní školy.

Bylo vidět, že absolventi letní školy komunikace v projektech vědy a výzkumu jsou nadmíru spokojení.

Kurz proběhl v rámci projektu „Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO - číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0109“. Projekt je financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zvýšit úroveň a kvalitu komunikačních dovedností lidských zdrojů ve vědě a výzkumu tak, aby pracovníci byli schopni zvýšit efektivitu komunikačního sdělení ve vazbě na různé cílové skupiny. Strategie vzdělávání bude implementována pomocí odborných seminářů, kurzů a konkrétní komunikační kampaně - pilotního projektu NANO. Řešitelské konsorcium projektu tvoří Technická univerzita v Liberci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Ostravská univerzita v Ostravě.

Webové stránky projektu: