Dobrá cesta, jak zvýšit uplatnitelnost absolventa na trhu práce

Jedním z nejčastějších důvodů nepřijímání absolventů na trhu práce je nedostatek praxe a pracovních zkušeností. Na tento problém se snaží reagovat projekt „Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor“ (akronym TE-ERA, registrační číslo projektu je Z.1.07/2.2.00/07.0306), který přináší řešení v podobě programu odborných tréninků a stáží pro studenty partnerských stran projektu, mezi které patří i naše Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.

Smyslem stáží je podpořit rozvoj praktických znalostí mezi studenty vysokých škol a vytvořit dlouhodobé pracovní vazby mezi studenty a konkrétními organizacemi. Stáže mohou být zaměřeny na rozvoj některé ze tří kompetenčních oblastí projektu TE-ERA (technologické, procesní kompetence a oblasti související s problematikou EU). Program stáží je individuální a řeší konkrétní potřeby jednotlivých studentů. Průběh každé stáže je zajištěn prostřednictvím odborného garanta.

Jak účast na stážích vnímají naši studenti Přírodovědecké fakulty OU?

Martina Volfová, 25 let

Úspěšně absolvovala v navazujícím magisterském studiu letos v červnu v oboru Biofyzika, studijní program Aplikovaná fyzika, Bc. titul získala před 2 lety na naší fakultě v oboru Experimentální biologie, studijní program Biologie. Stáž absolvovala ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka v akreditované laboratoři, pobočka Ostrava.

Stáž se mi moc líbila, teď vím, jak to funguje v opravdové laboratoři v provozu přímo ve výzkumné instituci, která se zabývá ochranou životního prostředí“, říká Martina a pokračuje: „Nejvíce mě bavily analýzy na chromatografech a vyhodnocování analýz, to je už vědecká práce. Aktivně jsem se účastnila laboratorních prací, pracovala jsem na všem, co se v laboratoři dělá, od přípravy vzorků přes jejich analýzy až po vyhodnocení analýzy“. Zpracovávala paralelně stejné vzorky, jako výzkumní pracovníci laboratoře, pak porovnávali výsledky a i když byla pomalejší, než zkušení „profesionálové“, dařilo se jí mít výsledky téměř totožné, takže odváděla dobrou práci. Naučila se plno nových věcí, nadšená byla z přístroje, který ve školní laboratoři nemají, jinak všechny ostatní přístroje znala ze školy. Vše se prolínalo s tématem její diplomové práce. „Zajímavá byla i zkušenost s papírováním i tvorbou rozpočtů, netušila jsem, kolik byrokracie tahle práce obnáší“, sděluje s úsměvem. Během stáže se seznámila i se způsobem získávání výzkumných zakázek u hlavních zadavatelů a byla seznámena s projekty, které jsou ostravskou pobočkou VÚV TGM řešeny. Zažila také probíhající atestaci laboratoře (akreditační zkoušky).
Co se jí líbilo na stáži nejvíce? „Všechno, perfektní přístup zaměstnanců, byli hodní, ochotní a vstřícní, zajímalo je, zda mě to baví, zda mě to obohacuje, ptali se na to, co bych ještě chtěla vědět a naučit se“, vypočítává Martina a doplňuje: „Nesmírně si toho aktivního osobního přístupu cením, protože práce je tam náročná, ti pracovníci se nezastaví.
Chtěla by, aby stáž trvala déle, ale i tak znalosti ze školy vyzkoušela v pravý čas, kdy už měla dostatečné teoretické znalosti, které si mohla plně vyzkoušet v praxi.
Co jí stáž přinesla? „Nové prostředí, nové kontakty, nová přátelství, dobrá zkušenost, splnilo to očekávání, tedy propojení teorie s praxí, jsem vděčná za tu možnost absolvovat stáž v této laboratoři“, uzavírá Martina náš rozhovor.
Martina chce zůstat v oboru, který vystudovala, nejraději by byla v laboratořích, nejvíce ji bavily při studiu medicínské obory, metody radiologie v medicíně a klinické biochemie. Ideální práci si představuje v oblasti medicíny, v laboratoři v nemocnici nebo ve farmacii.

Hana Šimečková, 23 let

Studuje 2. ročník oboru Investiční poradenství, studijní program Aplikovaná matematika. Stáž absolvovala ve společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. (vzdělávací a konzultační společnost).

Na stáži se věnovala práci na projektech zaměřených na vzdělávání dospělých. „Nejdříve bylo nutné zorientovat se v dané problematice a pak už jsem s radostí vyhodnocovala testy, dotazníky, hodnocení účastníků kurzu, zpracovávala grafy a dělala různorodé práce v podpůrném týmu managementu“, říká Hana a dodává: „Baví mě logické věci. Když problematiku pochopím, pak nemám s učivem problém. Právě proto mě baví matematika aplikovaná v ekonomii. Díky stáži jsem si zlepšila analytické schopnosti při práci s daty“.
S tím koresponduje její odpověď na otázku, co se jí líbilo na stáži nejvíce: „Nejvíce mě bavilo zpracovávání tabulek a grafů a vyhodnocování všech výstupů z projektu“.
Co jí stáž přinesla? „Obohatilo mě to, pronikla jsem do nových věcí, tuto oblast jsem znala jenom teoreticky ze školy a konečně jsem v praxi poznala, co znamenají například jednotlivé termíny a pojmy z oblasti projektů, spojila jsem si teorii s praxí, získala jsem znalosti z oblasti vzdělávacích projektů“, sděluje Hana a stejně, jako Martina, lituje, že stáž trvá „jenom“ dva až tři měsíce, protože by chtěla ještě více proniknout do hloubky problematiky projektů EU. Ráda by v této oblasti pracovala, chtěla by vyhodnocovat projekty a zpracovávat výstupy z těchto projektů. A jelikož si vedla na stáži dobře a má ještě další studium na univerzitě před sebou, tak jí společnost TEMPO nabídla spolupráci na pozici stážistky ve stejné „profesi“, jakou u nich absolvovala. „Takže budu zase k ruce projektovým manažerům a doufám, že časem dostanu snad i samostatnější práci s větší zodpovědností“, dodává spokojeně Hana.

Potvrzeno našimi studenty

Absolvování pracovních stáží již v průběhu studia přináší studentům nespornou řadu výhod v podobě seznámení se s reálným pracovním prostředím, kde mohou použít a rozvíjet získané poznatky z výuky, získají zkušenosti, kterých se jiným dostává často až po absolvování studia a nástupu do prvního zaměstnání, a v neposlední řadě mají šanci navázat cenné kontakty v aplikační sféře. Pro studenta pak stáž znamená výrazné zvýšení jeho následné uplatnitelnosti na trhu práce.

Realizace odborných stáží byla umožněna díky podpoře tohoto projektu TE-ERA, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hana Gaňová (redakční úprava Beáta Sklářová)