Šance na zvýšení konkurenceschopnosti zdarma v pilotním projektu dalšího vzdělávání

Nedostali jste se na tu „svou“ vysokou školu? Chcete si zvýšit kvalifikaci? Chcete se dále odborně vzdělávat? Na vzdělávání není nikdy pozdě! A díky projektům, v nichž je studium plně hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, máte šanci doplnit si vzdělání zadarmo.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v rámci projektu "Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity" umožní účastníkům projektu absolvováním vybraných modulů rozšířit své pozice v zaměstnání, posílit svoji konkurenceschopnost na trhu práce a získat tak lepší pracovní pozici nebo nové zaměstnání.

Cílem projektu je podpora dalšího vzdělávání, a to vytvořením nabídky vzdělávacích modulů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, které budou zpracovány tak, aby odpovídaly akreditovaným předmětům studijních oborů a splňovaly podmínky pro studium v rámci §60 zákona č.111/1998 Sb. o VŠ v platném znění. Odborná témata budou zaměřena na Informatiku, Aplikovanou informatiku, Informační systémy, Učitelství informatiky pro ZŠ i SŠ a na vybraná ekologická témata. Fakulta bude absolventy těchto modulů podporovat i v případném dalším studiu na naší fakultě, například zohledněním u přijímacího řízení.

Kromě odborných témat ve vybraných modulech rozšíří účastníci všech modulů své kompetence v oblasti využívání nových informačních a komunikačních technologií.

Dovednost využívání nových informačních technologií se prolíná všemi oblastmi lidského konání (i studia), v rámci studia nabízených vzdělávacích modulů se účastníci naučí využívat všechny nové metody a možnosti informačních a komunikačních technologií (ICT). Jde o využívání informačních systémů škol, speciálních programů, programů pro řízení a komunikaci výuky v nových aplikacích (LMS - Learning Management System), ve výuce nových forem vzdělávání (distanční, kombinovaná), kdy jsou schopni sami již vkládat texty, zpracované úkoly, testy do daných systémů a komunikovat s lektorem nebo tutorem a s účastníky modulů těmito novými prostředky.

Výuka studentů, přijatých do studia v rámci tohoto projektu, bude zahájena v únoru 2012. Předpokladem přijetí ke studiu nabízených modulů je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Bližší informace o projektu a podávání přihlášek ke studiu: http://projekty.osu.cz/projekt-czv.