OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Věda a výzkum > Habilitační a profesorská řízení

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity obdržela oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v následujících oborech

Podle § 82 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) podléhá oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem akreditaci, kterou uděluje Akreditační úřad.

Habilitační/Profesorské řízeníStudijní programAkreditováno do
Habilitační řízeníAplikovaná matematika31. 07. 2024
Profesorské řízeníAplikovaná matematika31. 07. 2024
Habilitační řízeníEnvironmentální geografie31. 07. 2019
Habilitační řízeníPolitická a kulturní geografie31. 07. 2019
Profesorské řízeníPolitická a kulturní geografie31. 07. 2019

Kontakt

  • Ing. Monika Kočvarová
    Oddělení pro vědu a doktorské studium
    Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
    30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1
    telefon: 553 46 2114, 597 09 2114
facebook
rss
social hub