V měsíci září u nás září především chemie, ale blíží se také multioborová Noc vědců!

logolink

Realizační tým projektu „Svět vědy – záhadný i zábavný“ neúnavně pořádá jednu akci za druhou. Ohlasy na tyto akce jsou pozitivní ze všech stran, takže jsme rádi, že díky projektu můžeme přírodní vědy popularizovat, vzdělávat v nich akademické a pedagogické pracovníky, žáky i studenty a systematicky rozvíjet spolupráci v této oblasti. V září už máme za sebou pár akcí z oboru chemie, exkurzi do světa nerostu se značkou NaCl a jednu velkou multioborovou akci právě chystáme.

V Albrechtičkách na Dni obce zahráli „divadelníci“ z katedry chemie na hřišti oblíbené chemické divadelní představení „O Chemihurce“, což je pohádka o hodné královně Chemile, Chemihurce, neposedném Skřítkovi a zlé lesní víle. Vše je protkáno chemickými experimenty, děti se aktivně pohádky účastnily a některé pokusy si samy vyzkoušely. Nejvíce se jim líbila sloní pasta, prskavka ve vodě a aluminotermické ohně. Na závěr představení projevily přání, aby tito „chemičtí divadelníci“ přišli k nim do školy a ukázali jim další pokusy.

Naopak žáci deváté třídy ZŠ Šilheřovice spolu se svou paní učitelkou chemie přišli k nám na fakultu do chemické laboratoře katedry chemie, aby si vyzkoušeli chemické pokusy z oblasti kyselin a zásad, dále měření pH pomocí čidel a vyplnili pracovní listy. Žáci měli zpočátku obavy z realizace pokusů, protože na své škole chemickou laboratoř nemají, ale prvotní strach byl za chvilku nahrazen zájmem o vlastní práci v laboratoři. Na závěr akce jim byly předvedeny efektní pokusy s hořící gázou, hoření acetylenu a samovznícení glycerolu, takže odcházeli z laboratoře spokojeni a snad někteří i s přesvědčením, že chemie může být i zajímavá.

Někteří studenti Přírodovědecké fakulty také absolvovali exkurzi do unikátního solného království Wieliczka v sousedním Polsku, kde nerost se značkou NaCl vytvořil překrásné podzemní království.

Nezadržitelně se blíží Noc vědců, která se koná tradičně vždy čtvrtý zářijový pátek. Letos se uskuteční 27. září a Ostravská univerzita se této akce zúčastní ve své premiéře. Akce je určena všem bez rozdílu věku a vstup na ni je samozřejmě zdarma. Přijďte se na Noc vědců nabít energií, protože to bude stát za to!

Tyto akce byly realizovány v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V měsíci září u nás září především chemie, ale blíží se také multioborová Noc vědců!V měsíci září u nás září především chemie, ale blíží se také multioborová Noc vědců!V měsíci září u nás září především chemie, ale blíží se také multioborová Noc vědců!V měsíci září u nás září především chemie, ale blíží se také multioborová Noc vědců!V měsíci září u nás září především chemie, ale blíží se také multioborová Noc vědců!V měsíci září u nás září především chemie, ale blíží se také multioborová Noc vědců!V měsíci září u nás září především chemie, ale blíží se také multioborová Noc vědců!V měsíci září u nás září především chemie, ale blíží se také multioborová Noc vědců!V měsíci září u nás září především chemie, ale blíží se také multioborová Noc vědců!V měsíci září u nás září především chemie, ale blíží se také multioborová Noc vědců!V měsíci září u nás září především chemie, ale blíží se také multioborová Noc vědců!V měsíci září u nás září především chemie, ale blíží se také multioborová Noc vědců!