OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Ze života fakulty

Ostravská univerzita

Zahajujeme další bezplatné kurzy pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji!

logolink

Všem pracovníkům mateřských, základních i středních škol nabízíme další vzdělávací kurzy a workshopy, které pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu „Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách“ (CZ.1.07/1.3.44/01.0020).

Díky těmto kurzům a workshopům, určeným nejen pedagogickým, ale i nepedagogickým pracovníkům, se naučíte například efektivně využívat software na vašem počítači, vytvořit si svoje webové stránky anebo si rozšíříte znalosti z oblasti matematiky. Kurzy i workshopy jsou poskytovány ZDARMA.

Informace o projektu a podrobná nabídka kurzů i workshopů.

Tento projekt je realizován od 1. února 2012 do 31. prosince 2014, jeho hlavní koordinátorkou je Ing. Eva Burianová, Ph.D., vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PřF OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 04. 2017

facebook
instagram
twitter
rss
social hub