Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Eva Burianová


titul, jméno, příjmení:Ing. Eva Burianová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 328, budova A
funkce:garant CŽV
obor činnosti:projektování, systémová dynamika, management
katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2172
553 46 4014
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1997 – 2002Ph.D., obor Systémové inženýrství, Ekonomická fakulta, VŠB TU, Ostrava
1975 – 1980Ing, obor Systémové inženýrství, Ekonomická fakulta, VŠB TU, Ostrava
1971 – 1980Gymnázium, Dr. Šmerala, Ostrava

Kvalifikace

2002Ph.D.
1980Ing.

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

1993 – 1994Specializační studium Školský management, Ostravská univerzita
1992 – 1993Doplňující studium pedagogické způsobilosti, Ostravská univerzita

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1994 – dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky a počítačů, odborný asistent
1990 - 1994Střední průmyslová škola, Kratochvílova, Ostrava, středoškolský učitel
1985 – 1990OD Prior, Institut obchodní výchovy, Ostrava, odborný referent
1980 – 1985ŽOS Ostrava, matematik - analytik

Odborné zaměření

Systémové vědy, systémová dynamika
Management, modelování rozhodovacích procesů
Projektová výuka, didaktika

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Francouzštinapokročilý


Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků
Eva Burianová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Využíváme MS Office 2013 formou příkladů a cvičení
Eva Burianová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Počítačová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pokročilé techniky práce s MS Wordem
Eva Burianová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Projektové vyučování s ICT
Eva Burianová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvoříme šablony a formuláře v MS Word 2010 a MS Excel 2010
Eliška Treterová, Eva Burianová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inovace informatických předmětů
Eva Burianová, Cyril Klimeš
Rok: 2013
stať ve sborníku

Modelování v rozhodovacích procesech
Eva Burianová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prezentační program PowerPoint - praktické využití
Eva Burianová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Systémová dynamika
Eva Burianová, Stanislava Mildeová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Textový editor Word - praktické využití
Eva Burianová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití možností MS Word a MS Excel (verze 2010) v matematických a příbuzných předmětech
Eliška Treterová, Eva Burianová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy podnikání a managementu pro informatiky
Eva Burianová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jak využít ICT v projektovém vyučování
Eva Burianová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Barvy Přírody
Petra Konečná, Eva Burianová, Marie Solárová, Libor Koníček
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

17. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

2. ročník Letní přírodovědné školy
Petra Konečná, Eva Burianová, Marie Solárová, Libor Koníček, Radka Bartošová, Zuzana Houdková, Šárka Cimalová ... další autoři
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

16. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

15. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

15. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Dynamic model of the collegue study sphere
Eva Burianová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Informatika : pro maturitu a přijímací zkoušky
Eva Burianová, Autorský Kolektiv
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Píšeme a prezentujeme bakalářské a diplomové práce
Eva Burianová, Vladimíra Sehnalová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zkušenosti s realizací projektu ESF RLZ - Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraj
Eva Burianová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zkušenosti s realizací projektu OP RLZ Modulární systém studijních programů na VŠ v MSK
Eva Burianová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Dynamic Simulation Model as a Decision Support of Management at the Ostrava Univerzity
Eva Burianová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamics simulation model as a decision support of management Ostrava University
Eva Burianová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Modelování systému na podporu rozhodování s využitím metody systémové dynamiky
Eva Burianová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Eva Burianová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Realizace celoživotního vzdělávání učitelů - příprava a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Eva Burianová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Simulace dynamických modelů s využitím metod systémové dynamiky
Eva Burianová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Textový editor
Eva Burianová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Začínáme s on-line kurzy v prostředí Moodle
Eva Burianová, Magda Chmelařová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ICT a změna výuky jako motivační prvek
Eva Burianová, Magda Chmelařová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Interaktivní tabule ve výuce
Eva Burianová, Magda Chmelařová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů
Eva Burianová
Rok: 2006, Technologia vzdelávania - Učitel
článek v odborném periodiku

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů
Eva Burianová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Eva Burianová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pokročilé techniky MS Wordu
Eva Burianová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příprava učitele na výuku s využitím prezentačního programu PowerPoint
Eva Burianová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úloha e-lerningových forem v systémech dalšího vzdělávání pracovníků
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Zpracování dokumentů v MS Word pro začínající uživatele
Eva Burianová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diplomový projekt
Eva Burianová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Distanční forma vzdělávání oboru Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě v Ostravě
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Distanční výuka předmětu Softwarová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Distanční výuka předmětu Softwarová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Modular system for post graduate education of teacher
Eva Burianová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Projektové vyučování
Eva Burianová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Projektové vyučování s ICT
Eva Burianová
Rok: 2005
stať ve sborníku

LMS systém Learningspace v distančním vzdělávání
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Softwarová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvorba projektů s využitím ICT
Eva Burianová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Matematický a výukový software
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do aplikačních programů
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do didaktiky informatiky
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do operačních systémů
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do systémové dynamiky
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z didaktiky informatiky
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití aplikačních programů ve výuce
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základní pojmy z operačních systémů
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

E-learning as a Possible Solution for Distance Education
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Rok: 2002
stať ve sborníku

ICT and DSS in Conditions of School Management
Eva Burianová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Počítačové systémy, periférie, operační systémy
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Systémová dynamika a její modelování
Eva Burianová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Systémová dynamika a systémové myšlení ve výuce
Eva Burianová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Simulační model jako systém na podporu rozhodování
Eva Burianová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Systémová dynamika
Eva Burianová, Eliška Treterová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Textové a prezentační programy
Eva Burianová
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do informačních a komunikačních technologií
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití ICT a DSS v podmínkách řízení škol
Eva Burianová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vzdélávací program ARION na téma: ICT ve vzdělávání
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Project of in-service teacher centre
Eva Burianová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Využití principů systémové dynamiky a simulací ve vzdělávání
Eva Burianová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Youth Culture and Technology in the Czech Republic
Zdeňka Telnarová, Fritz Schumacher, Eva Burianová, Laura Lengel, Laura Lengel
Rok: 2000, Ablex Publishing
kapitola v odborné knize

Distance Course Design and Development for deaf-and-dumb People
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Kultura a informační technologie
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Rok: 1999
stať ve sborníku

The Function of University of Ostrava in the Teachers Preparation in the ICT Area
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Středisko nových IT pro ZŠ a SŠ
Eva Burianová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Formy dalsiho vzdelavani ucitelu na OU PrF KI
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1997
stať ve sborníku

The centre of teachers in service education at university of Ostrava
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1997
stať ve sborníku

The forms of further teachers education at University of Ostrava in the czech republic
Eva Burianová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Utilising Information Technology at Primary and Secondary School
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vyuziti informacnich technologii na zakladnich a strednich skolach
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
APLPTAplikační programy - pokročilé techniky
MORONModelování v rozhodovacích procesech
MOROPModelování v rozhodovacích procesech
PLPROPlánování projektů - ECDL M13
POPORPočítačová podpora tvorby projektu
POTETPokročilé techniky práce s MS Wordem
PPPC2Pokročilé prezentace - ECDL AM6
PPPPVPrezentace - PowerPoint - ECDL M6
PROJEProjektové vyučování s ICT
TEWC2Pokročilé zpracování textu - ECDL AM3
TEWPVZpracování textu - Word - ECDL M3
UVALPÚvod do aplikačních programů
XAPPTAplikační programy - pokročilé techniky
XMORPModelování v rozhodovacích procesech
XPLPRPlánování projektů - ECDL M13
XPOPOPočítačová podpora tvorby projektu
XPOTTPokročilé techniky práce s MS Wordem
XPPPVPrezentace - PowerPoint - ECDL M6
XPPP2Pokročilé prezentace - ECDL AM6
XPROJProjektové vyučování s ICT
XTEWVZpracování textu - Word - ECDL M3
XTEW2Pokročilé zpracování textu - ECDL AM3
XUVAPÚvod do aplikačních programů
XZAMAZáklady managementu
XZPOMZáklady podnik. a manag. pro informatiky
Y2ASOAplikační software
Y2DISDidaktika informatiky B - pro SŠ
Y2DIZDidaktika informatiky A - pro 2.st.ZŠ
Y2OBZObhajoba závěrečné práce
Y2POZProjektové vyučování s ICT A-pro 2.st.ZŠ
Y2PROProjektové vyučování s ICT B - pro SŠ
Y2SE1Seminář k závěrečné práci I
Y2SE2Seminář k závěrečné práci II
Y2ZSIZávěrečná zkouška - Inform.s did. pro SŠ
Y2ZZIZávěrečná zkouška - Inform.s did. pro ZŠ
ZAMANZáklady managementu
ZPOMIZáklady podnik. a manag. pro informatiky
1APPTAplikační programy - pokročilé techniky
1POPOPočítačová podpora tvorby projektu
1POTTPokročilé techniky práce s MS Wordem
1PPPVPrezentační program PP-praktické využití
1PPP1Prezent.program PowerPoint form. cv.1
1TEWVTextový editor Word - praktické využití
1TEW1Textový editor Word formou cvičení 1
1UVAPÚvod do aplikačních programů
1ZAMAZáklady managementu
1ZPOMZáklady podnik. a manag. pro informatiky
2APPTAplikační programy - pokročilé techniky
2ORACOracle
2PLPRPlánování projektů - ECDL M13
2POPOPočítačová podpora tvorby projektu
2POTTPokročilé techniky práce s MS Wordem
2PPPVPrezentace - PowerPoint - ECDL M6
2PPP2Pokročilé prezentace - ECDL AM6
2TEWVZpracování textu - Word - ECDL M3
2TEW2Pokročilé zpracování textu - ECDL AM3
2UVAPÚvod do aplikačních programů
2ZAMAZáklady managementu
2ZPOMZáklady podnik. a manag. pro informatiky
6APPTAplikační programy - pokročilé techniky
6MORPModelování v rozhodovacích procesech
6POPOPočítačová podpora tvorby projektů
6ZPOMZáklady podnikání a man. pro informatiky
7PROJProjektové vyučování s ICT
7ZPMIZáklady podnik. a manag. pro informatiky


AutorNázev práceTypRok
Místecký PetrProjekty ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ/SŠ s využitím informačních technologiídiplomová 2010 
Nováková JanaVýuka informatiky v rámci RVP na základní školediplomová 2010 
Kapcala MartinNávrh zařazení výukových programů do výuky na základních školáchdiplomová 2009 
Vytlačil JanProjektové vyučování na ZŠ s využitím ICTdiplomová 2009 
Místecký JanProjektové vyučování v předmětu IVT na ZŠdiplomová 2008 
Slíva PetrAplikace ICT ve výuce matematiky na ZŠdiplomová 2008 
Walig KamilICT a mezipředmětové vztahy na ZŠdiplomová 2008 
Vlach LukášElektronický sešit pro výuku IVT na ZŠdiplomová 2007 
Tvrdý MichalSimulátor fyzikálních dějů a jevů pro výuku fyziky na ZŠ - mechanikadiplomová 2006 


Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání dle §60 zákona č.111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období5/2011 - 4/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období2/2011 - 1/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období11/2008 - 10/2011
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Tvorba koncepce celoživotního vzdělávání Ostravské univerzity
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Návrh a realizace modulárního systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období10/2005 - 10/2007
PoskytovatelOP RLZ 3.2
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub