OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Eva Burianová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Eva Burianová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 328, budova A
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2172
553 46 4014
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1997 – 2002Ph.D., obor Systémové inženýrství, Ekonomická fakulta, VŠB TU, Ostrava
1975 – 1980Ing, obor Systémové inženýrství, Ekonomická fakulta, VŠB TU, Ostrava
1971 – 1980Gymnázium, Dr. Šmerala, Ostrava

Kvalifikace

2002Ph.D.
1980Ing.

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

1993 – 1994Specializační studium Školský management, Ostravská univerzita
1992 – 1993Doplňující studium pedagogické způsobilosti, Ostravská univerzita

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1994 – dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky a počítačů, odborný asistent
1990 - 1994Střední průmyslová škola, Kratochvílova, Ostrava, středoškolský učitel
1985 – 1990OD Prior, Institut obchodní výchovy, Ostrava, odborný referent
1980 – 1985ŽOS Ostrava, matematik - analytik

Odborné zaměření

Systémové vědy, systémová dynamika
Management, modelování rozhodovacích procesů
Projektová výuka, didaktika

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Francouzštinapokročilý


Všechny publikace

Burianová, E. Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků. In: Informatika: Informatika 2016-01-18 Luhačovice. Brno: Mendelova univerzita, 2016. s. 15-16. ISBN 978-80-7509-420-9.
Burianová, E. Využíváme MS Office 2013 formou příkladů a cvičení. 2015.
Burianová, E. Počítačová podpora tvorby projektů. 2014.
Burianová, E. Pokročilé techniky práce s MS Wordem. 2014.
Burianová, E. Projektové vyučování s ICT. 2014.
Treterová, E. a Burianová, E. Tvoříme šablony a formuláře v MS Word 2010 a MS Excel 2010. 2014.
Burianová, E. a Klimeš, C. Inovace informatických předmětů. In: Inovace informatických předmětů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 17-18. ISBN 978-80-7375-834-9.
Burianová, E. Modelování v rozhodovacích procesech. 2013.
Burianová, E. Prezentační program PowerPoint - praktické využití. 2013.
Burianová, E. a Mildeová, S. Systémová dynamika: Systémová dynamika. In: Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků OU a SU: 2013-03-19 Raškovice. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 91-96. ISBN 987-80-7464-146-6.
Burianová, E. Textový editor Word - praktické využití. 2013.
Treterová, E. a Burianová, E. Využití možností MS Word a MS Excel (verze 2010) v matematických a příbuzných předmětech. 2013.
Burianová, E. Základy podnikání a managementu pro informatiky. 2013.
Burianová, E. Jak využít ICT v projektovém vyučování. 2012.
Konečná, P., Burianová, E., Solárová, M. a Koníček, L. Barvy Přírody: Barvy Přírody [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Hančl, J. a Burianová, E. 17. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2011.
Konečná, P., Burianová, E., Solárová, M., Koníček, L., Bartošová, R., Houdková, Z. a Cimalová, Š. 2. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Hančl, J. a Burianová, E. 16. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2010.
Hančl, J. a Burianová, E. 15. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2009.
Hančl, J. a Burianová, E. 15. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2009.
Burianová, E. Dynamic model of the collegue study sphere. In: Dynamic model of the collegue study sphere. Nitra: Univerzita Konstantina Filosofa Nitra, 2008. Univerzita Konstantina Filosofa Nitra, 2008. s. 13-21. ISBN 978-80-8094-351-6.
Burianová, E. Informatika : pro maturitu a přijímací zkoušky. 2008.
Burianová, E. a Sehnalová, V. Píšeme a prezentujeme bakalářské a diplomové práce. 2008.
Burianová, E. Zkušenosti s realizací projektu ESF RLZ - Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraj. In: Zkušenosti s realizací projektu ESF RLZ - Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraj. Ostrava: VŠb - Technická univerzita Ostrava, 2008. VŠb - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 43-47. ISBN 978-80-248-1749-1.
Burianová, E. Zkušenosti s realizací projektu OP RLZ Modulární systém studijních programů na VŠ v MSK. In: Modulární systémy ve vysokoškolském studiu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 5-10. ISBN 978-80-7368-438-9.
Burianová, E. Dynamic Simulation Model as a Decision Support of Management at the Ostrava Univerzity. In: Eunis 2007. Grenoble. 2007.
Burianová, E. Dynamics simulation model as a decision support of management Ostrava University. In: European University Information Systems. Grenoble: EUNIS, 2007. EUNIS, 2007. s. 122-122.
Burianová, E. Modelování systému na podporu rozhodování s využitím metody systémové dynamiky. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 17-20. ISBN 978-80-7368-396-2.
Burianová, E. Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji. In: Modulový systém celoživotního vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 7-21. ISBN 978-80-7368-394-8.
Burianová, E. Realizace celoživotního vzdělávání učitelů - příprava a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji. In: Celoživotní vzdělávání učitelů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 7-21. ISBN 978-80-7368-295-8.
Burianová, E. Simulace dynamických modelů s využitím metod systémové dynamiky. In: ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí. Nitra: KI FPV UKF v Nitre, 2007. KI FPV UKF v Nitre, 2007. s. 19-29. ISBN 978-80-8094-167-3.
Burianová, E. Textový editor. 2007.
Burianová, E. a Chmelařová, M. Začínáme s on-line kurzy v prostředí Moodle. 2007.
Burianová, E. a Chmelařová, M. ICT a změna výuky jako motivační prvek. In: Informatika ve škole a v pryxi. Ružomberok: PF Katolickej university Ružomberok, 2006. PF Katolickej university Ružomberok, 2006. s. 146-148. ISBN 80-8084-112-8.
Burianová, E. a Chmelařová, M. Interaktivní tabule ve výuce. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2006. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 558-560. ISBN 80-85645-56-4.
Burianová, E. Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů. Technologia vzdelávania - Učitel. 2006, roč. XIV/2006, č. 4, s. 6-8. ISSN 1335-003X.
Burianová, E. Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů. In: DIVAI 2006. Nitra: MV Prešov, 2006. MV Prešov, 2006. s. 36-37. ISBN 80-8050-975-1.
Burianová, E. Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji. In: DIVAI. Nitra. 2006.
Burianová, E. Pokročilé techniky MS Wordu. 2006.
Burianová, E. Příprava učitele na výuku s využitím prezentačního programu PowerPoint. 2006.
Klimeš, C. a Burianová, E. Úloha e-lerningových forem v systémech dalšího vzdělávání pracovníků. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 47-53. ISBN 80-7368-200-1.
Burianová, E. Zpracování dokumentů v MS Word pro začínající uživatele. 2006.
Burianová, E. Diplomový projekt. 2005.
Klimeš, C. a Burianová, E. Distanční forma vzdělávání oboru Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Informatika XVI,2005. Brno: KONVOJ, spol. s r.o. Brno, 2005. KONVOJ, spol. s r.o. Brno, 2005. s. 60-68. ISBN 80-7302-083-1.
Burianová, E. Distanční výuka předmětu Softwarová podpora tvorby projektů. In: DIVAI 2005. Nitra: Michal Vaska, Presov, 2005. Michal Vaska, Presov, 2005. s. 47-48. ISBN 80-8050-828-3.
Burianová, E. Distanční výuka předmětu Softwarová podpora tvorby projektů. In: DIVAI - Distančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra. 2005.
Burianová, E. Modular system for post graduate education of teacher. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 211-214. ISBN 80-7368-081-5.
Burianová, E. Projektové vyučování. 2005.
Burianová, E. Projektové vyučování s ICT. In: Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: PF Katolicka univerzita, 2005. PF Katolicka univerzita, 2005. s. 153-157. ISBN 80-8084-038-5.
Klimeš, C. a Burianová, E. LMS systém Learningspace v distančním vzdělávání. In: Pedagogický software 2004. České Budějovice: Jihočeská univerzita Scientific Pedagogical Publishing, 2004. Jihočeská univerzita Scientific Pedagogical Publishing, 2004. s. 517-520. ISBN 80-85645-49-1.
Burianová, E. Softwarová podpora tvorby projektů. 2004.
Burianová, E. Tvorba projektů s využitím ICT. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2004. University of Ostrava, 2004. s. 151-155. ISBN 80-7042-993-3.
Burianová, E. Matematický a výukový software. 2003.
Burianová, E. Úvod do aplikačních programů. 2003.
Burianová, E. Úvod do didaktiky informatiky. 2003.
Burianová, E. Úvod do operačních systémů. 2003.
Burianová, E. Úvod do systémové dynamiky. 2003.
Burianová, E. Vybrané kapitoly z didaktiky informatiky. 2003.
Burianová, E. Využití aplikačních programů ve výuce. 2003.
Klimeš, C. a Burianová, E. Základní pojmy z operačních systémů. 2003.
Telnarová, Z. a Burianová, E. E-learning as a Possible Solution for Distance Education. In: EDEN 2002: Open nad Distance Learning in Europe and Beyond Rethinking International Co-operation 2002-06-16 Granada. Granada: EDEN, 2002. EDEN, 2002. s. 571-577.
Burianová, E. ICT and DSS in Conditions of School Management. In: EUNIS 2002: The Changing Universities: The Challenge of New Technologies - EUNIS 2002 2002-06-19 Porto. Porto: Facultade de Engenharia da Universidade do Porto, 2002. Facultade de Engenharia da Universidade do Porto, 2002. s. 453-457. ISBN 972-752-051-0.
Klimeš, C. a Burianová, E. Počítačové systémy, periférie, operační systémy. 2002.
Burianová, E. Systémová dynamika a její modelování. In: Výsledky vědecká práce studentů studentů doktorského studia EKF VŠB-TU: Výsledky vědecká práce studentů studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2002 2002-05-22 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. VŠB-TU Ostrava, 2002. s. 295-297. ISBN 80-248-0103-5.
Burianová, E. Systémová dynamika a systémové myšlení ve výuce. In: ICTE2002: Information and Communication Technology in Education 10.9.2002 Rožnov p.R.. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 175-181. ISBN 80-7042-828-7.
Burianová, E. Simulační model jako systém na podporu rozhodování. In: Konference stud.doktor.studia: Výsledky vědecké práce stud.doktor. studia EKF VŠB-TU 2001-05-30 . Ostrava: VŠB-TU, 2001. VŠB-TU, 2001. s. 261-264. ISBN 80-7078-898-4.
Burianová, E. a Treterová, E. Systémová dynamika. In: Poškole 2001: Poškole 2001 2001-04-25 . Praha: PF UK Praha, 2001. PF UK Praha, 2001. s. 179-182. ISBN 80-01-02364-8.
Burianová, E. Textové a prezentační programy. 2001.
Burianová, E. a Telnarová, Z. Úvod do informačních a komunikačních technologií. 2001.
Burianová, E. Využití ICT a DSS v podmínkách řízení škol. In: ICTE 2001: Information and Communication Technology in Education 2001 2001-09-18 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 231-234. ISBN 80-7042-808-2.
Telnarová, Z. a Burianová, E. Vzdélávací program ARION na téma: ICT ve vzdělávání. In: Ostravská univerzita, PřF: ICTE2001 2001-09-18 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 231-234. ISBN 80-7042-808-2.
Burianová, E. Project of in-service teacher centre. In: PKKP 2000: PKKP 2000 2000-06-12 . Hradec Králové: Gaudeamus při VŠP Hradec Králové, 2000. Gaudeamus při VŠP Hradec Králové, 2000. s. 18-19. ISBN 80-7041-280-1.
Burianová, E. Využití principů systémové dynamiky a simulací ve vzdělávání. In: ICTE 2000: ICTE 2000 2000-09-18 . Ostrava: OU, 2000. OU, 2000. s. 135-140. ISBN 80-7042-795-7.
Telnarová, Z., Burianová, E. a Lengel, L. Youth Culture and Technology in the Czech Republic. In: Culture and Technology in the New Europe. 1. vyd. Stamford: Ablex Publishing, 2000. s. 253-272. ISBN 1-56750-466-3.
Burianová, E. a Telnarová, Z. Distance Course Design and Development for deaf-and-dumb People. In: EUNIS 99: EUNIS 99 1999-06-07 . Helsinki: Eunis, 1999. Eunis, 1999. s. 277-280. ISBN 951-22-4542-6.
Telnarová, Z. a Burianová, E. Kultura a informační technologie. In: Poškole: Poškole 99 1999-04-14 . Sedmihorky: FEL ČVUT, 1999. FEL ČVUT, 1999. s. 21-27. ISBN 80-01970-5.
Burianová, E. a Telnarová, Z. The Function of University of Ostrava in the Teachers Preparation in the ICT Area. In: CAL 99: CAL 99 - Virtuality in education 1999-03-29 . Londýn: ELSEVIER SCIENCE, 1999. ELSEVIER SCIENCE, 1999. s. 170-170.
Burianová, E. Středisko nových IT pro ZŠ a SŠ. In: Počítač ve škole 98: Počítač ve škole 98 1998-12-02 . Ostrava: PETI Ostrava, 1998. PETI Ostrava, 1998. s. 11-14. ISBN 1211-5134.
Burianová, E. a Telnarová, Z. Formy dalsiho vzdelavani ucitelu na OU PrF KI. In: Po škole 97: Po škole 97 1997-04-16 . Czech republic: Experta, 1997. Experta, 1997. s. 127-131.
Burianová, E. a Telnarová, Z. The centre of teachers in service education at university of Ostrava. In: TET 97: Telecommunications for education and training 1997-05-27 . Czech republic: Etic foundation, 1997. Etic foundation, 1997. s. 188-190. ISBN 80-238-0782-X.
Burianová, E. The forms of further teachers education at University of Ostrava in the czech republic. In: EUNIS 1997: European cooperation in higher education information 1997-09-09 . France Grenoble: The documenty company rank xerox, 1997. The documenty company rank xerox, 1997. s. 53-56.
Telnarová, Z. a Burianová, E. Utilising Information Technology at Primary and Secondary School. In: RUFIS: Úloha univerzit v budoucí informační společnosti 1997-07-24 . Praha: ČVUT Praha, 1997. ČVUT Praha, 1997. s. 107-110.
Burianová, E. a Telnarová, Z. Vyuziti informacnich technologii na zakladnich a strednich skolach. In: RUFIS 97: Rufis 97 úloha univerzit v budoucí informaení spolee 1997-09-24 . Praha: Edicni stredisko EVUT, 1997. Edicni stredisko EVUT, 1997. s. 107-110.


ZkratkaNázev předmětu
APLPTAplikační programy - pokročilé techniky
MORONModelování v rozhodovacích procesech
MOROPModelování v rozhodovacích procesech
PLPROPlánování projektů - ECDL M13
POPORPočítačová podpora tvorby projektu
POTETPokročilé techniky práce s MS Wordem
PPPC2Pokročilé prezentace - ECDL AM6
PPPPVPrezentace - PowerPoint - ECDL M6
PROJEProjektové vyučování s ICT
TEWC2Pokročilé zpracování textu - ECDL AM3
TEWPVZpracování textu - Word - ECDL M3
UVALPÚvod do aplikačních programů
XAPPTAplikační programy - pokročilé techniky
XMORPModelování v rozhodovacích procesech
XPLPRPlánování projektů - ECDL M13
XPOPOPočítačová podpora tvorby projektu
XPOTTPokročilé techniky práce s MS Wordem
XPPPVPrezentace - PowerPoint - ECDL M6
XPPP2Pokročilé prezentace - ECDL AM6
XPROJProjektové vyučování s ICT
XTEWVZpracování textu - Word - ECDL M3
XTEW2Pokročilé zpracování textu - ECDL AM3
XUVAPÚvod do aplikačních programů
XZAMAZáklady managementu
XZPOMZáklady podnik. a manag. pro informatiky
YAPGRAplikovaná počítačová grafika
YKZZRKomisionální záv. zkouška rozš. studia
YMVSOMat. a výukový software
YOZPRObhajoba záv. práce rozš. studia
YPROSProjektové vyučování s ICT pro SŠ
YPROZProjektové vyučování s ICT pro ZŠ
YUOSAAplikační software
Y2ASOAplikační software
Y2DISDidaktika informatiky B - pro SŠ
Y2DIZDidaktika informatiky A - pro 2.st.ZŠ
Y2OBZObhajoba závěrečné práce
Y2POZProjektové vyučování s ICT A-pro 2.st.ZŠ
Y2PROProjektové vyučování s ICT B - pro SŠ
Y2SE1Seminář k závěrečné práci I
Y2SE2Seminář k závěrečné práci II
Y2ZSIZávěrečná zkouška - Inform.s did. pro SŠ
Y2ZZIZávěrečná zkouška - Inform.s did. pro ZŠ
ZAMANZáklady managementu
ZPOMIZáklady podnik. a manag. pro informatiky
1APPTAplikační programy - pokročilé techniky
1POPOPočítačová podpora tvorby projektu
1POTTPokročilé techniky práce s MS Wordem
1PPPVPrezentační program PP-praktické využití
1PPP1Prezent.program PowerPoint form. cv.1
1TEWVTextový editor Word - praktické využití
1TEW1Textový editor Word formou cvičení 1
1UVAPÚvod do aplikačních programů
1ZAMAZáklady managementu
1ZPOMZáklady podnik. a manag. pro informatiky
2APPTAplikační programy - pokročilé techniky
2PLPRPlánování projektů - ECDL M13
2POPOPočítačová podpora tvorby projektu
2POTTPokročilé techniky práce s MS Wordem
2PPPVPrezentace - PowerPoint - ECDL M6
2PPP2Pokročilé prezentace - ECDL AM6
2TEWVZpracování textu - Word - ECDL M3
2TEW2Pokročilé zpracování textu - ECDL AM3
2UVAPÚvod do aplikačních programů
2ZAMAZáklady managementu
2ZPOMZáklady podnik. a manag. pro informatiky
6APPTAplikační programy - pokročilé techniky
6MORPModelování v rozhodovacích procesech
6POPOPočítačová podpora tvorby projektů
6ZPOMZáklady podnikání a man. pro informatiky
7PROJProjektové vyučování s ICT
7ZPMIZáklady podnik. a manag. pro informatiky


AutorNázev práceTypRok
Místecký PetrProjekty ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ/SŠ s využitím informačních technologiídiplomová 2010 
Nováková JanaVýuka informatiky v rámci RVP na základní školediplomová 2010 
Kapcala MartinNávrh zařazení výukových programů do výuky na základních školáchdiplomová 2009 
Vytlačil JanProjektové vyučování na ZŠ s využitím ICTdiplomová 2009 
Místecký JanProjektové vyučování v předmětu IVT na ZŠdiplomová 2008 
Slíva PetrAplikace ICT ve výuce matematiky na ZŠdiplomová 2008 
Walig KamilICT a mezipředmětové vztahy na ZŠdiplomová 2008 
Vlach LukášElektronický sešit pro výuku IVT na ZŠdiplomová 2007 
Tvrdý MichalSimulátor fyzikálních dějů a jevů pro výuku fyziky na ZŠ - mechanikadiplomová 2006 


Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání dle §60 zákona č.111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období5/2011 - 4/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období2/2011 - 1/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období11/2008 - 10/2011
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Tvorba koncepce celoživotního vzdělávání Ostravské univerzity
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Návrh a realizace modulárního systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období10/2005 - 10/2007
PoskytovatelOP RLZ 3.2
Stavukončený
instagram
facebook
twitter
rss
social hub