OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Ze života fakulty

Ostravská univerzita

Absolventi studia v rámci pilotního projektu dalšího vzdělávání protrhli cílovou pásku

logolink

V sobotu 5. dubna 2014 se na katedře informatiky a počítačů sešli k závěrečnému vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatika, kteří studovali v rámci projektu dalšího vzdělávání OP VK s názvem "Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity". Převzali osvědčení o absolvování jednotlivých modulů, které absolvovali, vyslechli si hodnocení celého projektu a debatovalo se o všem možném, co jim studium přineslo. Tento projekt, který řešilo Centrum celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě OU v čele s hlavní koordinátorkou projektu Ing. Evou Burianovou, totiž doběhl do svého cíle a 30. dubna definitivně končí.

Všichni absolventi tohoto projektu jsou „dospěláci“, kteří při zaměstnání studovali vybrané předměty oboru Aplikovaná informatika, Informatika a Informační systémy. Mnozí z nich využili možnost absolvovat vybrané moduly po celu dobu realizace projektu během čtyř semestrů výuky, takže společně prošli celé dva roky studia. A to je už dostatečná doba na to, aby vznikla nová silná přátelství. Všichni se shodují, že vedle přínosu nových znalostí, které využijí ve své práci nebo třeba při hledání jiného pracovního místa, našli i nové přátele. Projekt také některé z nich motivoval k dalšímu vzdělávání v řádném studiu a někteří se díky této partě nechali k dalšímu studiu strhnout právě svými novými přáteli. Je to krásná ukázka synergie. Celkem 9 absolventů tohoto projektu se během realizace projektu přihlásilo k řádnému studiu oboru Aplikovaná informatika na katedře informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty OU.

Rodiny či partneři je v tomto studiu podporovali, zvláště dětem se líbilo, že rodiče chodí taky do školy, učí se na zkoušky a dělají domácí úkoly. Trému při zkouškách ale měli všichni jako „za mlada“, věk a životní zkušenosti na trému evidentně nemají žádný vliv. Vyučující si ale tyto dospělé studenty taky chválí, protože dobře vnímají, že si tihle studenti váží studia, dělají to pro sebe z důvodu rozšíření znalostí, má to pro ně smysl a baví je to. I studenti chválili své vyučující, že byli vstřícní a trpěliví, měli pochopení a byli ochotní vysvětlovat a poskytovat další konzultace v případě potřeby.

Nejvíce absolventů měly moduly Počítačová podpora řízení projektů, Ochrana přírody, Výukový software, Publikování na webu, Úvod do tvorby www stránek, zato moduly Softwarové inženýrství, Realizace počítačových systémů, Kódování a komprese dat a Operační systémy byly absolvovány menším počtem studentů. Celkem se studia v rámci tohoto projektu dalšího vzdělávání od jeho počátku v lednu 2012 zúčastnilo 126 studentů. Z toho 43 studentů úspěšně absolvovalo alespoň jeden modul.

Všem absolventům přejeme hodně úspěchů v jejich profesním i osobním životě a těm, kteří se vydali cestou dalšího řádného studia, přejeme navíc i úspěchy studijní. Ať se daří!

Tento projekt byl plně hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Závěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatikaZávěrečné vyhodnocení projektu absolventi studia vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatika

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 04. 2017

facebook
instagram
twitter
rss
social hub