Pracovní příležitosti

HR logo

Dokumenty

Souhlas účastníka výběrového řízení soubor doc 4,03 MB

Informace o zpracování osobních údajů soubor pdf 0,26 MB

Informace o právu vznést námitku soubor pdf 0,19 MB

Čestné prohlášení žadatele soubor pdf 0,07 MB


Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Docent/ka pro studijní program Udržitelný rozvoj měst a krajiny
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 6. 2024

Postdoktorand se zaměřením na modelování ve fluviální geomorfologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 14. 6. 2024

Postdoktorand se zaměřením na svahové deformace
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 14. 6. 2024


Kompletní seznam pracovních příležitostí na Ostravské univerzitě
Archiv