Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Aktuální výběrová řízení a nabídky zaměstnání

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014


Vědecká osobnost v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2024

VP1 laborant/ka projektu LERCO
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2024

Postdoktorand/ka v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2024

Výzkumník / výzkumnice v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2024

Tenure track výzkumník / výzkumnice v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2024

Odborný asistent / odborná asistentka se zaměřením na matematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2024

Docent / Profesor / Výzkumník III na Katedře matematiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2024

Postdoktorand/ka v oblasti bioinformatiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 17. 5. 2024

Samostatný specialista se zaměřením na entomologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 5. 2024

Postdoktorand v oblasti molekulární parazitologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 28. 4. 2024

Odborný asistent / odborná asistentka pro oblast chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 4. 2024

Postdoc at the Department of Chemistry
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 6. 4. 2024

Postdoktorand v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2024

Samostatný výzkumník III v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2024

Tenure track výzkumník v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2024

Výzkumník v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2024

Výzkumník IV v oboru ornitologie a behaviorální ekologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 17. 3. 2024

Administrátor projektu (juniorní pozice) / projektový manažer (seniorní pozice)
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 26. 2. 2024

VP3 klíčový pracovník projektu LERCO, v případě uchazeče s titulem Ph.D./doc./prof. může být také rozšířeno o odpovídající akademickou pozici odborného asistenta/docenta/profesora na katedře
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 16. 2. 2024

Eminent Research Personality in the field of human geography and/or local and regional development and sustainability transition – project „REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries“
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 15. 2. 2024

Samostatný výzkumník v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industrie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 2. 2024

Tenure track výzkumník v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 2. 2024

Výzkumník v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 2. 2024

Odborný asistent se zaměřením na výpočetní fyziku pevných látek
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 10. 1. 2024

Odborný asistent se zaměřením na výpočetní chemickou fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 11. 2023

VP3 leader / excelentní pracovník 2 projektu LERCO, v případě uchazeče s titulem doc./prof. může být také rozšířeno o odpovídající akademickou pozici docenta/profesora na Katedře fyziky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 11. 2023

Vedoucí projektového oddělení (vedoucí pracovník senior)
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2023

Post-doc pracovník se zaměřením na ekonomickou a urbánní geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 9. 2023

Postdoktorand v oboru mořské biologie a zoologie bezobratlých se zaměřením na karcinologii (m/ž)
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 8. 2023

Referent / referentka ekonomického oddělení
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 4. 8. 2023

Vědecký pracovník v Laboratoři genomiky a evoluce protistů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 29. 7. 2023

VP1 Laborant projektu LERCO
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 7. 2023

VP3 Projektový manažer, VP3 Administrativa projektu LERCO
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2023

VP2 (BFY) Odborný pracovník (junior/postdoc) 2 projektu LERCO
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2023

VP2 (BFY) Odborný pracovník (junior/postdoc) 2 projektu LERCO
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2023

Vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 2. 6. 2023

Vedoucí katedry informatiky a počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 2. 6. 2023

Odborný asistent se zaměřením na politickou a regionální geografii a učitelství geografie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2023

Odborný asistent nebo asistent pro environmentální geografii se zaměřením na krajinné plánování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2023

Junior Researcher/Postdoc
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2023

Vedoucí katedry matematiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 28. 2. 2023

Odborný asistent se zaměřením na matematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 2. 2023

Administrativní pracovník pro podporu výzkumného týmu
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 22. 1. 2023

Odborný laborant / odborná laborantka
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 27. 12. 2022

Odborný asistent pro ekologii a ochranu biodiverzity
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 12. 2022

Specialista / specialistka komunikace a popularizace vědy
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 22. 12. 2022

Odborný asistent pro buněčnou a vývojovou biologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 12. 2022

Projektový manažer / projektová manažerka
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 14. 12. 2022

Programátor/ka IT software architekt/ka se zaměřením na geoinformační systémy a archeogenetiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 3. 12. 2022

Vedoucí katedry matematiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2022

Odborný asistent pro mikrobiologii a ekotoxikologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 8. 2022

Sekretář
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Odborný asistent se zaměřením na matematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 5. 2022

Asistent se zaměřením na aplikovanou informatiku a programování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 5. 2022

Specialista/specialistka náboru a péče o studenty
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 5. 5. 2022

Associate Professor / Professor at the Department of Chemistry
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 30. 4. 2022

Výzkumník v oboru molekulární parazitologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 13. 4. 2022

Odborný asistent se zaměřením na botaniku a celoživotní vzdělávání
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 10. 3. 2022

Associate Professor / Professor at the Department of Chemistry
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 7. 2. 2022

Assistant Professor at the Department of Chemistry
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 7. 2. 2022

Assistant Professor at the Department of Chemistry
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 31. 12. 2021

Odborný laborant
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 10. 12. 2021

Postdoc / výzkumník II v oboru molekulární a buněčná biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 9. 12. 2021

Postdoc / výzkumník II v oboru molekulární a buněčná biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 12. 2021

Postdoc / výzkumník II v oboru molekulární a buněčná biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 12. 2021

Odborný asistent pro geoinformatiku se zaměřením na fyzickou geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 5. 12. 2021

Head of the Department of Mathematics
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 15. 10. 2021

Výzkumný pracovník v oboru archeogenetika
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU
Termín: 24. 9. 2021

Odborný asistent se zaměřením na ekonomickou geografii a regionální rozvoj
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 8. 2021

Výzkumný pracovník v oboru biologie řas
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 8. 2021

Výzkumný pracovník v oboru bioinformatiky a molekulární biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 8. 2021

Odborný asistent se zaměřením na zahraniční politiku a diplomacii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 8. 2021

Docent / profesor se zaměřením na politickou a kulturní geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 8. 2021

Postdoc / výzkumník II v oboru molekulární a buněčná biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 8. 2021

Výzkumník III se zaměřením na archeologii a archeogenetiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 7. 2021

Programátor IT software architekt se zaměřením na geoinformační systémy a archeogenetiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 7. 2021

Odborný asistent se zaměřením na chemickou fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 7. 2021

Výzkumný pracovník v oboru molekulární parazitologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 7. 2021

Lektor pro mykologii, algologii a fyziologii rostlin
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2021

Odborný asistent se zaměřením na matematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 10. 6. 2021

Specialista/ka náboru a péče o mezinárodní a doktorské studenty
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 5. 3. 2021

Postdoc Research Fellow / Junior Researcher – Chemistry
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 15. 11. 2020

Odborný asistent se zaměřením na technické a systémové prostředky počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 11. 2020

Údržbář
Výběrové řízení Přírodovědecké univerzity OU.
Termín: 10. 11. 2020

Asistent se zaměřením na fyziku nanostruktur
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 10. 2020

Vedoucí provozně technického oddělení
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 10. 8. 2020

Odborný laborant
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2020

Vedoucí Katedry chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 5. 2020

Asistent/ka – Ekonom/ka
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 10. 2. 2020

Odborný asistent se zaměřením na analytickou chemii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 12. 2019

Odborný asistent pro fyzickou geografii se zaměřením na geomorfologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 12. 2019

Docent se zaměřením na analytickou chemii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 11. 2019

Odborný laborant/ka
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 11. 2019

Projektový manažer/Projektová manažerka
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 7. 2019

Asistent pro biostatistiku a kvantitativní ekologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 7. 2019

Referent/ka studijního oddělení
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 6. 2019

Lektor se zaměřením na biofyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2019

Lektor se zaměřením na fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chemickou fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2019

Head of the Department of Biology and Ecology
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 13. 6. 2019

Head of the Department of Physical Geography and Geoecology
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 13. 6. 2019

Head of the Department of Physics
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 13. 6. 2019

Head of the Department of Chemistry
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 13. 6. 2019

Head of the Department of Informatics and Computers
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 13. 6. 2019

Head of the Department of Mathematics
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 13. 6. 2019

Head of the Department of Human Geography and Regional Development
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 13. 6. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na analytickou chemii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2019

Docent se zaměřením na analytickou chemii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2019

Postdoc Research Fellow - Economic geography/Urban geography
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 30. 4. 2019

Finanční manažer/ka projektu Smart
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 9. 12. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností pro pedologii a biogeografii, akademický pracovník
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 29. 9. 2018

Tajemník fakulty
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 8. 2018

Specialista/ka PR komunikace a event managementu
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na aplikovanou informatiku a programování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2018

Lektor se zaměřením na fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 14. 5. 2018

Referent personalistiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 4. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na didaktiku chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2018

Postdoc Research Fellow – Economic geography/Urban geography
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 21. 3. 2018

Tajemník fakulty
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2018

Finanční a projektový manažer
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 2. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent se zaměřením na termoanalytické techniky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 1. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na analytickou chemii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 1. 2018

Odborný asistent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na geomorfologii a statistické metody ve fyzické geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 2. 1. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností pro geoinformatiku se zaměřením na fyzickou geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 2. 1. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na kulturní geografii a Latinskou Ameriku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociální geografii a regionální rozvoj
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na východoasijský a pacifický prostor
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 12. 2017

Odborný asistent se zaměřením na postsovětský prostor
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností pro didaktiku biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 12. 2017

Docent zoologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností pro zoologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností pro zoologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností pro zoologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností pro botaniku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 11. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chemickou fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 24. 11. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na biofyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 24. 6. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na politickou geografii a politologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2017

Odborný asistent se zaměřením na socioekonomickou geografii a metodologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociální geografii a regionální rozvoj
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2017

Odborný asistent se zaměřením na regionální rozvoj
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na technické a systémové prostředky počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 5. 6. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností pro molekulární biologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností pro botaniku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 5. 2017

Profesor / docent / odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na matematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 1. 2017

Odborný asistent, případně odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na aplikovanou informatiku a programování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 1. 2017

Odborný asistent, případně odborný asistent s vědeckou hodností pro fyzickou geografii se zaměřením na dendrogeomorfologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 28. 11. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na ekonomickou a regionální geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 27. 11. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na technické a systémové prostředky počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 26. 11. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro hydrologii, modelování erozních a transportních procesů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 22. 11. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro hydrologii a meteorologii a její aplikace v oblasti vodohospodářského managementu a fluviální geomorfologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 22. 11. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro didaktiku biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 9. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro oblast materiálové chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 28. 9. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na antropologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro ekotoxikologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2016

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku geografie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obecnou a kvartérní geologii a litogeografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na Afriku, humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro geoinformatiku v environmentální geografii a geoekologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro geoinformatiku se zaměřením na DPZ
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností, mimořádně bez vědecké hodnosti pro fyzickou geografii se zaměřením na hydrologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností mimořádně bez vědecké hodnosti pro environmentální geografii se zaměřením na krajinné plánování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na kulturní geografii a Latinskou Ameriku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností – molekulární biolog se zaměřením na genomiku a bioinformatiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na politickou geografii a politologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na ekonomickou a urbánní geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností, mimořádně bez vědecké hodnosti se zaměřením na termoanalytické techniky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností, mimořádně bez vědecké hodnosti se zaměřením na fyzikální chemii povrchů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 5. 2016

Vedoucí katedry informatiky a počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 13. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor technické a systémové prostředky počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 13. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor aplikovaná informatika a programování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 13. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor teoretická informatika
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 13. 5. 2016

Docent se zaměřením na obecnou matematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 4. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na výukovou činnost v matematice
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 4. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na vědeckou činnost v matematice
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 4. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro Aplikovanou informatiku a programování, výjimečně odborný asistent bez vědecké hodnosti ve stejném oboru
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent se zaměřením na didaktiku chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2015

Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PřF OU
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí studijního oddělení PřF OU
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí katedry biologie a ekologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí katedry fyziky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí katedry chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí katedry informatiky a počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí katedry matematiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně bez vědecké hodnosti se zaměřením na výukovou činnost v matematice
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 29. 3. 2015

Referent/referentka studijního oddělení PřF OU
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 3. 2015

Odborný asistent se zaměřením na východoasijský prostor
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 1. 2015

Odborný asistent se zaměřením na jihoasijský prostor
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 1. 2015

Odborný asistent se zaměřením na postsovětský prostor
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 1. 2015

Odborný asistent se zaměřením na jihoasijský prostor
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 1. 2015

Odborný asistent s vědeckou hodností pro zoologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 16. 11. 2014

Odborný asistent se zaměřením na biofyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 27. 7. 2014

Odborný asistent s vědeckou hodností v oblasti technických a systémových prostředků počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 7. 2014

Lektor anglického jazyka pro geografy
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 7. 2014

Odborný asistent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro environmentální geografii se zaměřením na krajinné plánování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 7. 2014

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro fyzickou geografii se zaměřením na hydrologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 7. 2014

Odborný asistent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro geoinformatiku v environmentální geografii a geoekologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 7. 2014

Odborný asistent (případně s vědeckou hodností) se zaměřením na socioekonomickou geografii a metodologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 29. 6. 2014

Docent se zaměřením na didaktiku fyziky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 4. 2014

Postdok se zaměřením na bioinformatku pro projekt MSK RRC/05/2013 - DT 1
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností v oblasti teoretické informatiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 28. 7. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností v oblasti aplikované informatiky a programování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 28. 7. 2013

Odborný asistent se zaměřením na socioekonomickou geografii a metodologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2013

Odborný asistent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro obecnou a kvartérní geologii a litogeografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností pro hydrologii, modelování erozních a transportních procesů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností pro hydrologii a meteorologii a její aplikace v oblasti vodohospodářského managementu a fluviální geomorfologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2013

Vědecký pracovník projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení projektu Centra excelence IT4Inovations.
Termín: 15. 4. 2013

Odborný asistenta pro didaktiku geografie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 14. 4. 2013

Vědecký pracovník projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení projektu Centra excelence IT4Inovations.
Termín: 25. 3. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na biofyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 25. 11. 2012

Postdok pro projekt OPVK CZ.1.07/2.3.00/30.0019
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 9. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností v oblasti aplikované informatiky a programování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 13. 8. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností v oblasti teoretické informatiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 13. 8. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociální geografii a regionální rozvoj
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 1. 7. 2012

Odborný asistent se zaměřením na fyziku nebo didaktiku fyziky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2012

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2012

Vedoucí výzkumné skupiny biologie prvoků
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2012

Vedoucí výzkumné skupiny evoluce reprodukčních strategií
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2012

Vedoucí výzkumné skupiny evoluční zoologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2012

Postdok v oblasti teoretického výzkumu pro projekt OPVK „Posílení vědeckých pracovišť Ostravské univerzity v Ostravě“
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2012

Vědecký pracovník (postdok) na pracovišti 31700 katedry biologie a ekologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 5. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na analytickou chemii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 1. 2012

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro obor fyzická geografie se zaměřením na geologickou, kvartérně geologickou nebo geomorfologickou problematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 27. 12. 2011

Referent studijního oddělení
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 12. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociální geografii a regionální rozvoj
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 12. 2011

Odborný asistent se zaměřením na fyziku nebo didaktiku fyziky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Odborný asistent se zaměřením na biofyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Odborný asistent se zaměřením na biofyziku a fyziologii rostlin
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Docent se zaměřením na fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Vedoucí katedry biologie a ekologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Vedoucí katedry chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Vedoucí katedry informatiky a počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na regionální geografii, humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Vedoucí Centra pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 4. 6. 2011

Projektový manažer
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 4. 6. 2011

Docent nebo profesor v oboru informatika
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 5. 2. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na didaktiku fyziky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 17. 1. 2011

Vedoucí Centra pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 9. 1. 2011

Odborný asistent se zaměřením na aplikovanou matematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 25. 12. 2010

Docent v oboru fyzická geografie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 12. 2010

Vedoucí katedry fyziky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 7. 2010

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku geografie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 6. 2010

Tajemník / tajemnice fakulty
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 1. 2010

Profesor v oboru informatika
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 1. 2010

Vedoucí katedry matematiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 12. 2009

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na Molekulární fyziologii a evoluci rostlin
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 12. 2009

Odborný asistent se zaměřením na podnikání
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 9. 2009

Samostatný referent/referentka pro vědu a vnější vztahy
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 25. 11. 2008

Referent / referentka studijního oddělení
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 11. 2008

Samostatný vědecký pracovník
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 8. 2008

Odborný asistent se zaměřením na chemickou fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU
Termín: 20. 7. 2008

Odborný asistent pro obor Geometrie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 6. 2008

Odborný asistent pro výuku angličtiny v oborech Informatika a Aplikovaná informatika
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 6. 2008

Odborný asistent pro obor kartografie a geoinformatika se zaměřením na fyzickou geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 4. 2008

Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 16. 2. 2008

Samostatný vědecký pracovník v oboru biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 2. 2008

Vedoucí katedry fyziky / docent se zaměřením na fyziku (pro mimofakultní pracovníky)
Výběrové řízení katedry fyziky Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 12. 2007

Odborný asistent pro výuku angličtiny v oborech Informatika
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2007

Odborný asistent nebo docent pro obor Informatika – specializace programování aplikací pro internet a intranet
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 25. 7. 2007

Odborný asistent pro obor Fyzická geografie se zaměřením na geomorfologii a komplexní fyzickogeografický výzkum
Výběrové řízení Přírodovědecké univerzity OU.
Termín: 4. 7. 2007

Odborný asistent nebo docent pro obor Obecná zoologie
Výběrové řízení Přírodovědecké univerzity OU.
Termín: 4. 7. 2007

Odborný asistent pro obor Kartografie a GIS se zaměřením na fyzickou geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké univerzity OU.
Termín: 4. 7. 2007

Odborný asistent pro obor Toxikologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 29. 5. 2007

Odborný asistent pro obor Pravděpodobnost a statistika
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 29. 5. 2007

Docent nebo odborný asistent pro obor Humánní geografie
Výběrová řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 5. 2007