Pracovní příležitosti

Postdoktorand se zaměřením na svahové deformace

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Katedře fyzické geografie a geoekologie

 • postdoktorand se zaměřením na svahové deformace

Vypisujeme výběrové řízení na pozici postdoktoranda v oblasti dálkového průzkumu výzkumu svahových deformací. Úspěšný kandidát se připojí k výzkumnému týmu prof. Tomáše Pánka s dlouholetými zkušenostmi s výzkumem v oblasti výzkumu svahových deformací. Náš tým se zabývá zejména velkými sesuvy a jejich vznikem v kontextu čtvrtohorních klimatických změn a geomorfologického vývoje horských pásem. Tato pozice nabízí vynikající příležitost pro vysoce motivovaného vědce, který se bude podílet na průkopnickém výzkumu v této oblasti. Tato pozice souvisí s výzkumným projektem Přírodní a antropogenní geohazardy, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004605.

Předpokládaný nástup

 • 1. srpna nebo 1. září 2024 (případně dle dohody)

Předpokládaný úvazek

 • 100 %
 • pracovní smlouva na dobu určitou (délka trvání projektu 4 roky)

Popis pracovního místa

 • realizace pokročilého výzkumu v oblasti sesuvů a svahové geomorfologie
 • spolupráce s multidisciplinárním výzkumným týmem
 • publikování výsledků výzkumu v recenzovaných časopisech s vysokým impakt faktorem
 • účast na mezinárodních konferencích včetně prezentace výsledků výzkumu

Kvalifikační a další předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání III. stupně v oboru geomorfologie, geologie, věd o Zemi nebo příbuzném oboru
 • výborná znalost angličtiny (slovem i písmem)
 • doložitelné výsledky jako hlavní/korespondenční autor publikací v impaktovaných časopisech
 • specifikace mezinárodního výzkumného profilu: R2 – Recognized
 • zahraniční pracovní zkušenosti v oboru nebo Ph.D. získané v zahraničí
 • erudice v oblasti výzkumu svahových deformací
 • dovednosti v oblasti analýz dálkového průzkumu Země, a to jak optických, tak radarových snímků (InSAR atd.)
 • základní znalosti numerického modelování sesuvů, jejich datování a mapování
 • znalost statistických metod a GIS
 • schopnost efektivně pracovat v týmu

Co nabízíme

 • podnětné, vstřícné a spolupracující výzkumné prostředí
 • příležitosti k profesnímu rozvoji a networkingu
 • zajímavé finanční ohodnocení (2100 EUR/měsíc) a balíček benefitů

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • anglický

Požadované dokumenty (v anglickém jazyce)

Vaši přihlášku do výběrového řízení a všechny požadované dokumenty zašlete prosím elektronicky na následující adresu: . Na přihlášky zaslané jiným způsobem nebude brán zřetel.

Termín pro zasílání přihlášek

 • 14. června 2024

Vaše případné dotazy související s projektem zasílejte na e-mail: .

V případě obecných dotazů se obracejte na personalistku Přírodovědecké fakulty na e-mailové adrese: .

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107