Návrat do historie jednoho výzkumu

Je to už čtrnáct let, kdy v prestižním časopise Nature vyšel článek, jehož spoluautorem byl tehdy i náš vědec doc. Pavel Drozd z katedry biologie a ekologie PřF OU. „Jednalo se asi o nejzajímavější výzkum, na kterém jsem se podílel, respektive je to asi nejcitovanější práce, protože už teď má něco přes 500 citací. Je to proto, že jsme snížili odhad druhové diverzity oproti původnímu asi na 20 procent,“ přibližuje tehdejší „rozruch“ po vydání článku Pavel Drozd.

A jak je vidět, i po tolika letech je tento výzkum stále zajímavý, protože Centre for Ecological Sciences (Indian Institute of Science) udělalo s hlavním autorem Vojtěchem Novotným rozhovor a zhodnocení tehdejšího výzkumu včetně posouzení se současností: Revisiting Novotny et al. 2002.

Nosatec z Papui-Nové Guinei, představitel herbivorního hmyzu.