Osud řeky Bečvy

V jednom z posledních dílů pořadu České televize „NEDEJ SE“ můžeme sledovat vývoj kolem plánované údolní nádrže Skalička na štěrkonosné řece Bečvě. Každá podobná stavba vzbuzuje řadu pochybností nad nutností její existence. Česká republika má se stavbou přehrad dlouhodobé zkušenosti a rozhodně neplatí dogma, že údolní přehrady jsou spásou pro povodňové situace nebo naopak období s deficitem srážek. Řešení mohou být různá a jedním z nich je i diskutovaná problematika klasické údolní přehrady a alternativního suchého poldru. O tom a o řadě dalších souvislostí diskutují odborníci ve zmiňovaném pořadu a mezi nimi i pracovníci naší Přírodovědecké fakulty OU doc. Jan Hradecký a dr. Václav Škarpich, kteří se dlouhodobě zabývají fluviální geomorfologií a efektem podobných staveb na říční krajinu, transport sedimentů a vývoj koryt.

Více informací naleznete na alive.osu.cz.