OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Přírodovědecká fakulta získala akreditaci pro unikátní kurzy pro učitele

Účastníci kurzu se v jejich průběhu seznámí s historií podpory nadání i rozličnými přístupy a koncepcemi. Zároveň se pak pomocí osvědčených modelů naučí rozeznat talentované žáky a osvojí si různé techniky, jak s nimi pracovat.

„O problematice nadaných žáků se již v naší republice i v jednotlivých krajích začalo hovořit. Je to sice krok správným směrem, ale zdaleka nestačí. Nyní je potřeba oslovit ředitele škol a učitele, seznámit je se vzdělávacími i sociálními specifiky nadaných žáků, s jejich potřebami a přiblížit způsoby podpory, které škola může nabídnout,“ říká garantka kurzu a vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. Spolu s ní se rolí lektorů ujmou také další odborníci z praxe PaedDr. Jiří Rozehnal, Mgr. Tomáše Chrobák a Mgr. Marie Slavíčková.

„Všichni lektoři mají v rámci svých specializací bohaté a mnohaleté zkušenosti s prací s nadanými žáky. Spolupracují s mnoha institucemi a organizacemi, pečující o nadané, jak v rámci regionu, tak v rámci celého Česka. Jsou proto jasnou zárukou kvality předávaných informací, orientovaných do praxe,“ dodává doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Na účastníky kurzu čeká celkem pět čtyřhodinových lekcí, které je připraví na práci s nadanými žáky na středních i základních školách. „Věřím, že pomůžeme učitelům zvládnout specifika práce s nadanými žáky a zároveň tak do budoucna podpoříme talentované děti, aby mohly naplno rozvinout své schopnosti. Právě to se dnes totiž ne vždy daří,“ uzavírá doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 11. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub