OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Jana Škrabánková


„Génius je člověk jako každý jiný. Jenže je jiný.“

Honoré de Balzac

Jana Škrabánková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 209, budova C
funkce:vedoucí skupiny učitelství fyziky a základů obecné fyziky
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT
telefon, mobil: 553 46 2158
723 111 097
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2003 – 2005VŠ vzdělání, studijní obor Pedagogika, MU, Brno
2003 – 2005Ph.D., studijním programu Pedagogika, MU, Brno
1987PaedDr., Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (zaměření na didaktiku fyziky), Pedagogická fakulta, Ostrava
1981 – 1986VŠ vzdělání, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika – chemie, Pedagogická fakulta, Ostrava

Kvalifikace

2010Habilitace docentem pedagogiky, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
2005Ph.D., MU Brno

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2015 – dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky
2011 – 2015Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a andragogiky
2002 – 2011Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
1998 – 2001Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra chemie (externě)
1991 – dosudGymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec
1986 – 1990Střední odborné učiliště zemědělské, Bílovec

Odborné zaměření

V rámci střední školy – výuka fyziky a chemie
V rámci univerzity – oborová didaktika (fyzika), Geofyzika, Speciální teorie relativity, Práce s talenty v přírodních vědách a matematice
Výzkum v oblasti přírodovědného a matematického nadání
Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement – vedoucí

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – dosudOborová rada doktorského studijního oboru Didaktika fyziky, studijní program Fyzika, Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc
2015 – dosudOborová rada doktorského studijního oboru Didaktika českého jazyka a literatury, studijní program Specializace v pedagogice, Pedagogická fakulta, OU
2012 – 2017Oborová rada doktorského studia oboru Teorie vzdělávání ve fyzice, Přírodovědecká fakulta, OU
2015 – 2017Vědecká rada Ostravské univerzity
2013 – 2015Vědecká rada Pedagogické fakulty OU
2007 – 2008Akademická rada VŠAES, České Budějovice

Ocenění

2013Výrazná pedagogická osobnost roku. Oceněna hejtmanem Moravskoslezského kraje u příležitosti Dne učitelů.

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Společnost pro talent a nadání (STAN, kolektivní člen ECHA)
Česká pedagogická společnost
Curriculum Studies Research Group

Působení v zahraničí

22. – 27. 8. 2016Communication University of China / China / Beijing /zvaná přednáška, výzkumný pobyt
23. – 27. 2. 2015Katolícka univerzita v Ružomberoku, Pedagogická fakulta / Slovensko / zvané přednášky
1. – 5. 12. 2014Fakulta matematiky, fyziky a Technických věd, Pedagogická univerzita v Krakově / Polsko / výzkumný pobyt
15. – 19. 12. 2014Fakulta matematiky, fyziky a Technických věd, Pedagogická univerzita v Krakově / Polsko / výzkumný pobyt
24. 8. – 29. 9. 2013Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom /Slovensko / zvané přednášky
12. – 16. 11. 2012Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom / Slovensko / zvané přednášky

Přednášky na zahraničních konferencích

Denmark, Odense, WCGTC – World Council for Gifted and Talented Children. 21st Biennal World Conference Educating Gifted and Talented Children – Turning Research Into Practice. Odense, Denmark, August 2015.
 • Eye Tracking method in the research of mathematical and logical intelligence of students at primary school. Co-presenter Josef Trna, Eva Trnová.
 • Fostering STEM giftedness by experimentation in pre-primary and primary education. Co-presenter Josef Trna, Eva Trnová.
China, Beijing, Asia-Pacific Federation on Giftedness 2014 (APFG). 13th Asia Pacific Conference Giftedness, 2014.
 • Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking.
 • Systemic Teacher Education for Gifted Students in Science and Technology. Co-presenter Josef Trna.
Poland, Cracow, The Faculty of Mathematics, Physics and Technical Science. Pedagogical University of Cracow im. Komisji Edukacji Narodowej. Eye Tracking – International workshop, 2014.
 • Eye Tracking Method as a New Pedagogical and Psychological Research Tool.
Slovenia, Ljubljana, Re: Thinking Gifedness: Giftedness in the Digital Age. University of Ljubljana, Faculty of Education, 2014.
 • The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic. Poster, Co-presenter Renata Kovářová.
Hungary, Budapest, EUTC – European Talent Centre. Towards a European Talent Support Network International Conference and European Talent Day, 2014.
 • Information about Research Centre for Educational and Evaluational Processes at the University in Ostrava. Poster, Co-presenter Renata Kovářová.
United States of America, Kentucky, Louisville, WCGTC – World Council for Gifted and Talented Children. 20th Biennial World Conference of the WCGTC Celebrating Giftedness and Creativity, 2013.
 • Excursion to CERN as an Efficient Intrinsic Motivation for Students Gifted in Science. Co-presenter Josef Trna.
 • The model of teacher creativity and selection of educational methods for gifted students in science.
Emirates United States, Dubai, Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Award For Distinguished Academic Performance. 12th Asia Pacific Conference Giftedness, 2012.
 • Extraordinarily Motivational Teaching Methods for Gifted Students in Science Teacher Continual Professional Development. Co-presenter Josef Trna.
 • Motivation and Creativity in the Model of Development of Science Giftedness.

Jazykové znalosti

Angličtina mírně pokročilý
Ruštinamírně pokročilý


Vybrané publikace

Škrabánková, J. a Kočí, P. Aktivizační metody (ve fyzice) a nadaní žáci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 125 s. ISBN 978-80-7464-977-6.
Škrabánková, J. a Mechlová, E. Podpora kompetencí učitele fyziky v projektu Příroda. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. Jak ICT ovlivňuje fyziku a naopak.: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. Jak ICT ovlivňuje fyziku a naopak 2017-04-21 Kašperské Hory. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Jednota českých matematiků a fyziků Pobočka Plzeň JČMF Fyzikální pedagogická společnost JČMF, 2018. s. 119-123. ISBN 978-80-261-0797-2.
Škrabánková, J., Laš, L. a Bujok, P. Visualisation and interpretation of student strategies in solving natural science-based tasks using the eye-tracker. Journal of Eye Movement Research. 2018, 11(4), ISSN 1995-8692.
Škrabánková, J. Nadání jako společenský fenomén: Z pohledu edukace nadaných. První. vyd. Praha: Curriculum, 2017. 135 s. ISBN 978-80-87894-13-2.
Škrabánková, J., Hrmo, R., Kučerka, D. a Kmec, J. Pojetí profesních kompetencí učitelů: Zaměřeno na učitele přírodovědných předmětů. In: R. Hrmo, J. Škrabánková, D. Kučerka, J. Kmec. Klúčové kompetencie v technických a prírodovedných predmetoch. 1. vyd. Varšava: Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie, 2016. s. 154-296. ISBN 978-83-7520-204-5.
Škrabánková, J. Practical Use of the Eye Camera in Pedagogical Research (Processing of Selected Data Using the Eye Tracking Method): Processing of Selected Data Using the Eye Tracking Method. Acta Technologica Dubnicae. 2016, roč. 6, č. 4309/11, s. 70-77. ISSN 1338-3965.
Škrabánková, J. a Trnová, E. Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking. e-Pedagogium. 2015, roč. 2015, s. 79-93. ISSN 1213-7758.
Škrabánková, J. Talent. Is It Really a Gift?. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, vydavatelství Repronis, 2014. 204 s. ISBN 978-80-7464-683-6.
Škrabánková, J. Žijeme s nadáním. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012. 101 s. ISBN 978-80-7464-137-4.

Všechny publikace

Škrabánková, J. a Urbanová, L. Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě - praktické odpovědi na praktické otázky. [Workshop]. Praha, null. 2019.
Škrabánková, J. Intensive General English: Studijní pobyt. 2019.
Vaněk, V., Nocar, D., Škrabánková, J. a Kočí, P. INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN TEACHING MATHEMATICS AND CHEMISTRY. In: 13th International Technology, Education and Development Conference: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencia, Spain. Valencia: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6140-6146. ISBN 978-84-09-08619-1.
Nocar, D., Vaněk, V., Škrabánková, J. a Kočí, P. INTERDISCIPLINARY RELATIONS WITH MATHEMATICS IN TEACHING OF NATURAL SCIENCE REALIZED WITHIN THE PROJECT NATURE. In: 13th International Technology, Education and Development Conference: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencia, Spain. Valencia: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6092-6096. ISBN 978-84-09-08619-1.
Škrabánková, J. Minkowského prostoročas. In: Mensovní seminář pro nadané - jaro 2019. Malenovice: Mensa ČR. 2019.
Škrabánková, J. Od memorování ke konstruktivismu: Nutné změny v pojetí výuky v současné škole. In: Moderní didaktické metody a podpora individualizace výuky. Olomouc: Mensa České republiky. 2019.
Škrabánková, J. Podpora nadání u studentů gymnázií. In: Práce s talenty na středních školách v MSK.. Nový Jičín: Gymnázium Nový Jičín. 2019.
Škrabánková, J. Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole - se zaměřením na SŠ. In: Systém seminářů pro podporu nadaných žáků. Brno: NIDV Brno. 2019.
Kočí, P., Škrabánková, J., Vaněk, V. a Nocar, D. SCHOOL SCIENTIFIC INVESTIGATION. In: 13th International Technology, Education and Development Conference: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencia, Spain. Valencia: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 3564-3570. ISBN 978-84-09-08619-1.
Škrabánková, J. Specifika nadaných žáků. In: Vzdělání pro budoucnost 2019. Praha: Mensa ČR. 2019.
Škrabánková, J. Svět částic. In: Zvaná přednáška pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Nový Jičín: Základní škola Komenského 68, Nový Jičín. 2019.
Škrabánková, J., Vaněk, V., Kočí, P. a Nocar, D. USE OF EYE TRACKING METHOD IN THE RESEARCH FOR VISUALIZATION AND INTERPRETATION OF STUDENT STRATEGIES IN SOLVING NATURAL SCIENCE-BASED TASKS. In: 13th International Technology, Education and Development Conference: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencia, Spain. Valencia: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 3547-3556. ISBN 978-84-09-08619-1.
Škrabánková, J. Základní fyzikální a chemické pokusy, vhodné pro rozvoj (nejen) zvídavých dětí v mateřských školách. In: Fyzikální a chemické experimenty v MŠ. Praha: MŠ Rudná, Praha. 2019.
Škrabánková, J. a Kočí, P. Aktivizační metody (ve fyzice) a nadaní žáci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 125 s. ISBN 978-80-7464-977-6.
Škrabánková, J. Analýza trendů ve vzdělávání - doporučení pro budoucí revizi RVP: Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů. In: J. Fidrmuc, Ed. L. Dvořák, I. Dvořáková, V. Koudelková. K problematice fyzikálního vzdělávání v ČR před revizemi RVP. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání a Fyzikální pedagogická společnost, pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků, 2018. s. 48-53. ISBN 978 - 80 - 7015 - 026 -9.
Škrabánková, J. a Benda, A. Centrum se představilo v Událostech v regionu. Aktivity Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagementu. [Televizní relace]. Přírodovědecká fakulta, Ostravská unverzita. 2018.
Škrabánková, J. a Martínková, M. Giftedness and a Possible Risk of Bullying. Acta Educationis Generalis. 2018, 8(3), s. 69-93. ISSN 2585-741X.
Škrabánková, J. Jak poznat nadané žáky a jak s nim ve výuce pracovat: Praktické rady a zkušenosti zejména ve výuce přírodních věd.. In: Vzdělání pro budoucnost. Praha: Mensa ČR. 2018.
Škrabánková, J. Jak pracovat s nadaným žákem?. In: Setkání učitelů - informace pro školní rok 2018/2019. Ostrava, Mariánské Hory: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální. 2018.
Škrabánková, J. Jednoduché fyzikální a chemické experimenty: Určeno učitelkám mateřských škol pro rozvoj dětí předškolního věku.. In: Ukázky zajímavých pokusů z fyziky a chemie pro učitelky mateřských škol. Ostrava: Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, p. o., Moravská Ostrava. 2018.
Škrabánková, J. Krása mikrosvěta. In: STEAM - trend ve vzdělávání. Fakulta umění, Katedra grafiky a kresby: Ostravská univerzita. 2018.
Škrabánková, J. Možnosti využití Eye Trackingu ve výuce přírodovědných předmětů (ukázky z oblasti fyzikálních a matematických úloh). In: Představení výzkumu pomocí technologie Eye Trackingu. Matematicko-fyzikální fakulta: Univerzita Karlova, Praha. 2018.
Škrabánková, J. Nadaní žáci ve školní třídě.. In: Systém péče o nadané. Ostrava: ZŠ Bohumínská. 2018.
Škrabánková, J. Nadaní žáci ve školní třídě - nominace a identifikace.. In: Systém přednášek o nadaných - krajští koordinátoři péče o nadané. Ostrava - Zábřeh: NIDV - Národní institut pro další vzdělávání. 2018.
Škrabánková, J., Konečná, P. a Václavíková, Z. Odborný blok VI: V rámci projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda) [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Škrabánková, J. a Mechlová, E. Podpora kompetencí učitele fyziky v projektu Příroda. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. Jak ICT ovlivňuje fyziku a naopak.: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. Jak ICT ovlivňuje fyziku a naopak 2017-04-21 Kašperské Hory. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Jednota českých matematiků a fyziků Pobočka Plzeň JČMF Fyzikální pedagogická společnost JČMF, 2018. s. 119-123. ISBN 978-80-261-0797-2.
Škrabánková, J. a Rozehnal, J. Problémy s nadanými dětmi. In: Systém přednášek o nadaných - krajští koordinátoři péče o nadané. Frenštát pod Radhoštěm: NIDV, pobočka Ostrava. 2018.
Škrabánková, J. Představení Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement. In: Talentmanagement Ostrava 2018. Ostrava: Perseus, z.s. 2018.
Škrabánková, J., Drobík, T. a Blumenstein, T. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity spustila nové specializované Centrum.. Představení Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement. [Rozhlasová relace]. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta. 2018.
Škrabánková, J. a Koníček, L. Reflexe badatelských dnů a pracovních listů v rámci projektu PŘÍRODA. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky. České Budějovice: Jihočeská univerzita České Budějovice. 2018.
Škrabánková, J. a Koníček, L. Reflexe badatelských dnů a pracovních listů v rámci projektu PŘÍRODA. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 23: Veletrh nápadů učitelů fyziky 23 2018-08-31 České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. s. 203-214. ISBN 978-80-7394-719-4.
Škrabánková, J. a Rozehnal, J. Rozvoj nadaného dítěte v běžné škole.. In: Systém podpory péče o nadání. Ostrava: NIDV. 2018.
Škrabánková, J. Systematický úvod do problematiky nadání .: Určeno pro pro školní koordinátory péče o nadání.. In: Systém přednášek o nadaných - krajští koordinátoři péče o nadané. Jeseník: NIDV - Národní institut pro další vzdělávání. 2018.
Škrabánková, J. a Rozehnal, J. Systematický úvod do problematiky nadání (pro školní koordinátory péče o nadání). In: Systém přednášek o nadaných - krajští koordinátoři péče o nadané (NIDV). Olomouc: Střední škola polytechnická. 2018.
Škrabánková, J. a Baarová, B. The Centre for Research on Natural Science Education and Talent-Management. In: The 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness - Inspiration, Motivation and Creativity: Leading the Way to Giftedness. Bangkok: National Science and Technology Development Agency. 2018.
Škrabánková, J. Typologie nadaných podle M. Neihart, Gardnerova typologie inteligence: Zvaná přednáška. In: Zvaná přednáška v rámci akreditovaného pregraduálního programu. Brno: Masarykova univerzita. 2018.
Škrabánková, J. Úvod do problematiky nadání - systém podpory a vzdělávání nadaných.: Zvaná přednáška - zaměřeno na žáky gymnázií.. In: Systém přednášek o nadaných - krajští koordinátoři péče o nadané (NIDV). Zlín: Gymnázium Lesní čtvrť, Zlín. 2018.
Škrabánková, J. Úvod do problematiky nadaných žáků.: Zvaná přednáška - zaměřeno na žáky gymnázií.. In: Systém přednášek o nadaných - krajští koordinátoři péče o nadané (NIDV). Brno: NIDV, Brno. 2018.
Škrabánková, J. Úvod do problematiky práce s nadanými žáky.: Zvaná přednáška - zaměřeno na žáky úplného věkového spektra.. In: Systém přednášek o nadaných - krajští koordinátoři péče o nadané (NIDV). Karlovy Vary: NIDV, Karlovy Vary. 2018.
Škrabánková, J. Vhodné a nevhodné přístupy k nadaným žákům, praktické ukázky.. In: Zvaná přednáška v rámci akreditovaného pregraduálního programu. Brno: Masarykova univerzita. 2018.
Škrabánková, J., Laš, L. a Bujok, P. Visualisation and interpretation of student strategies in solving natural science-based tasks using the eye-tracker. Journal of Eye Movement Research. 2018, 11(4), ISSN 1995-8692.
Škrabánková, J., Konečná, P., Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Workshop - Odborný blok IV: V rámci projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda) [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Škrabánková, J., Kalusová, H. a Jatzková, M. Identifikace nadání s využitím technologie Eye-trackingu [Workshop]. Ostarva, Česká republika. 2017.
Škrabánková, J. Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka. In: Workshop k práci s nadanými žáky. Brno: NIDV. 2017.
Škrabánková, J. Inkluze nadaných žáků. In: Podpora práce s nadanými - síť koordinátorů NIDV. Zlín: NIDV Zlín. 2017.
Škrabánková, J. Jsem učitel nadaného žáka: NIDV - síť koordinátorů péče o nadané při MŠMT v Praze. In: Zvaná přednáška cyklu NIDV - Péče o nadané. Ostrava: NIDV . Národní institut pro další vzdělávání. 2017.
Škrabánková, J. a Václavíková, Z. Letní přírodovědná škola 2017 [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Škrabánková, J. Nadání jako společenský fenomén: Z pohledu edukace nadaných. První. vyd. Praha: Curriculum, 2017. 135 s. ISBN 978-80-87894-13-2.
Škrabánková, J. Nadaní žáci mezi námi: V rámci projektu Talent - Rozvoj systémové práce s nadanými žáky na území města Ostravy. In: Rozvoj systémové práce s nadanými žáky na území města Ostravy. Ostrava: Agentura Regio. 2017.
Škrabánková, J. Podporujeme nadané děti pro budoucnost. In: Podporujeme nadané děti pro budoucnost. Frýdek-Místek: Magistrát města Frýdek-Místek. 2017.
Škrabánková, J. Podporujeme nadané děti pro budoucnost - seznámení s problematikou nadaných. In: Podporujeme nadané děti pro budoucnost. Slezská Ostrava: Magistrát Slezská Ostrava. 2017.
Škrabánková, J. Speciální teorie relativity pro Mensany. In: Mensovní seminář pro nadané ? květen 2017. Seč: Mensa České republiky. 2017.
Škrabánková, J. Typologie nadaných žáků. In: Podporujeme nadané děti pro budoucnost. Praha: Mensa České republiky. 2017.
Škrabánková, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. Workshop k projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda) [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU Ostrava, Česká republika. 2017.
Škrabánková, J. Analytical-synthetic Modelling as a Factor of the Development of Cognitive Processes in the Constructivist Framework. In: Schola 2016. Praha: ČVUT, MIAS, DTI. 2016.
Škrabánková, J. Co znamená být nadaný. In: Letní škola pro přírodovědně nadané žáky. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. 2016.
Škrabánková, J. Historie testování nadání v Číně. In: XI. Letní škola s didaktikou matematiky UH 2016. Uherské Hradiště: ZŠ a MŠ Čtyřlístek, JČMF-SUMA, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci. 2016.
Škrabánková, J. International Exchange of Expert Experience From the Area of Identification, Education and fulfilment of gifted Ones. In: Bilateral cooperation between research teams (University of Ostrava and Communication University of China, Beijing). Peking: Ostravská univerzita, CUC Peking. 2016.
Škrabánková, J. Jaký typ nadaného žáka jsi?. In: Letní škola pro přírodovědně nadané žáky. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. 2016.
Škrabánková, J. Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných: Pilotní projekt mezinárodní bilaterální česko-čínské spolupráce. 2016.
Škrabánková, J. Modelování logické struktury edukačního procesu. In: Začínající učitel přírodovědných předmětů. Olomouc: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc. 2016.
Škrabánková, J. Možnosti využití Eye Trackingu ve výuce přírodovědných předmětů - pilotní studie. In: Workshop k projektu PŘÍRODA. Olomouc: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc. 2016.
Škrabánková, J. Nadaní žáci a jejich učitelé. In: Kulatý stůl k problematice nadaných v MSK. Ostrava: NIDV Ostrava. 2016.
Škrabánková, J., Hrmo, R., Kučerka, D. a Kmec, J. Pojetí profesních kompetencí učitelů: Zaměřeno na učitele přírodovědných předmětů. In: R. Hrmo, J. Škrabánková, D. Kučerka, J. Kmec. Klúčové kompetencie v technických a prírodovedných predmetoch. 1. vyd. Varšava: Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie, 2016. s. 154-296. ISBN 978-83-7520-204-5.
Škrabánková, J. Postřehy ze světových konferencí k problematice nadání (Dubai, Peking, Louisville). In: Učíme nadané žáky III. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2016.
Škrabánková, J. Poznáváme redoxní děje. In: Mensovní seminář pro nadané studenty - jaro 2016. Kutná Hora - Zbraslavice: Mensa ČR. 2016.
Škrabánková, J. Practical Use of the Eye Camera in Pedagogical Research (Processing of Selected Data Using the Eye Tracking Method): Processing of Selected Data Using the Eye Tracking Method. Acta Technologica Dubnicae. 2016, roč. 6, č. 4309/11, s. 70-77. ISSN 1338-3965.
Škrabánková, J. Problematika nadaných žáků. In: Zasedání ředitelů škol a školských zařízení na území SMO. Ostrava: Odbor školství Statutárního města Ostrava. 2016.
Škrabánková, J. Příklady dobré praxe v práci učitele s přírodovědně nadanými žáky. In: Pracovní setkání skupiny krajských metodiků péče o nadané ? pedagogů. Praha: MŠMT ČR, NÚV. 2016.
Škrabánková, J. Rozvoj nadaného žáka v běžné škole. In: Nadaní žáci - zvaná přednáška pro učitele ZŠ. Nový Jičín: ZŠ Komenského, Nový Jičín. 2016.
Sztablová, D., Kovářová, R., Škrabánková, J., Březovjak, D., Rozehnal, J., Jančíková, Z., Kocór, M., Konečný, M., Kratochvíl, J., Martínková, T., Stehlíková Bassyová, I., Vojkovská, P. a Vondráková, E. TAJEMSTVÍ PÉČE O ROZVOJ INTELIGENCE A NADÁNÍ ŽÁKŮ, NEJEN V UMĚLECKÝCH OBORECH: Sborník příspěvek 3. pracovní konference s mezinárodní účastí. In: Učíme nadané III: Učíme nadané žáky III 2016-06-28 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 89-99. ISBN 978-80-7464-824-3.
Škrabánková, J. Téma: život s nadáním: V rámci projektu Talentmanagement. In: Systém práce s nadanými dětmi. Ostrava: Regio, Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú. 2016.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. Učíme nadané žáky III: 3. pracovní konference k nadaným [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Škrabánková, J. Vazby v biochemicky významných látkách. In: Mensovní seminář pro nadané studenty - jaro 2016. Kutná Hora - Zbraslavice: Mensa ČR. 2016.
Škrabánková, J. a Vašutová, M. Využití metody Eye Tracking u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenské práci. In: Psychologické aspekty pomáhání 2016: Psychologické aspekty pomáhání 2016 2016-11-09 Ostravská univerzita, Filozofická fakulta. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 103-111. ISBN 978-80-7464-922-6.
Škrabánková, J. a Vašutová, M. Využití metody Eye Tracking u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenské práci: 2.ročník, Mezinárodní konference Psychologické aspekty pomáhání.. In: Psychologické aspekty pomáhání 2016, mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita. 2016.
Škrabánková, J. Vývoj a použití inteligenčních testů v Číně. In: Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných 2015 Ostrava. s. 9-23.
Škrabánková, J. Vzdělávání nadaných žáků. In: Semináře v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně. Brno: Magistrát města Brna, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. 2016.
Škrabánková, J. Curriculum Research and Development in Physics Education.. 2015.
Škrabánková, J., Trna, J. a Trnová, E. Eye Tracking method in the research of mathematical and logical intelligence of students at primary school. In: 21st World Conference Educating Gifted and Talented Children - Turning Research Into Practice. Odense: WCGTC - World Council for Gifted and Talented Children. 2015.
Trnová, E., Trna, J. a Škrabánková, J. Fostering STEM giftedness by experimentation in pre-primary and primary education. In: 21st World Conference Educating Gifted and Talented Children - Turning Research Into Practice. Odense: WCGTC - World Council for Gifted and Talented Children. 2015.
Škrabánková, J. Chemie v souvislostech. In: Seminář Mensy ČR. Bouzov: Mensa ČR. 2015.
Škrabánková, J. Je nadání skutečně dar?. In: workshop KHV, zvaná přednáška. Ostravská univerzita v Ostravě: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.. 2015.
Škrabánková, J. Matematicko-logická inteligence žáků 1. stupně základní školy (s využitím metody Eye Trackingu).. 2015.
Škrabánková, J. Matematicko-logická inteligence žáků 1. stupně základní školy (s využitím metody Eye Trackingu).. In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách IV. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 2015.
Škrabánková, J. Problematika nadaných z hlediska moderní pedagogiky.. In: Pracovní den koordinátorů péče o nadané. Praha: NIDV - Národní institut pro další vzdělávání. 2015.
Škrabánková, J. a Trnová, E. Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking. e-Pedagogium. 2015, roč. 2015, s. 79-93. ISSN 1213-7758.
Škrabánková, J. Využití oční kamery v pedagogickém výzkumu..: Zpracování vybraných dat ze zkoumání dětí s matematicko-logickou inteligencí. 2015.
Škrabánková, J. Využití oční kamery v pedagogickém výzkumu. (Zpracování vybraných dat ze zkoumání dětí s matematicko-logickou inteligencí).. In: Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů V. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 2015.
Škrabánková, J. a Moravec, T. Výzkumná sonda do oblasti matematicko-logické inteligence žáků 1. stupně základní školy (s využitím Eye Trackingu). In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2015. 5. vydání.. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. Magnanimitas, 2015. s. 117-129. ISBN 978-80-87952-09-2.
Škrabánková, J. a Glacová, M. S. Exkurze Ženeva, CERN: Druhá exkurze s workshopem pro akademiky a studenty z MSK [Workshop]. Ženeva, Švýcarská konfederace. 2014.
Škrabánková, J. Eye Tracker - nová technologie pro pedagogický výzkum.: Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV.. 2014.
Škrabánková, J. Eye Tracker - nová technologie pro pedagogický výzkum.. In: Konference Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV.. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 2014.
Škrabánková, J. a Veřmiřovský, J. Eye Tracking as a Diagnostic Method of a Digitalized Chemical Experiment on the Background of the Gifted Students´Work Research. In: Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics - Research and Research Oriented Studies. Gaudeamus, 2014. s. 98-106. ISBN 978-80-7435-415-1.
Škrabánková, J. a Veřmiřovský, J. Eyetracking jako metoda diagnostiky digitalizovaného obrazu z oblasti biochemie na pozadí výzkumu práce nadaných žáků. In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/ přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. Gaudeamus, 2014. s. 379-388. ISBN 978-80-7435-417-5.
Škrabánková, J. Charakteristiky nadaných a pedagogické přístupy k nadaným žákům. In: Seminář k problematice SOČ, III. ročník. VŠB-TU, Ostrava-Poruba: Středisko volného času Korunka, p. o., Ostrava. 2014.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. Information about Research Centre for Educational and Evaluational Processes at the University in Ostrava. In: Towards a European Talent Support Network. Budapest: ECHA. 2014.
Škrabánková, J. Je snadné být talentovaným žákem?. In: Týdne vědy a techniky AV ČR. Ostrava: Akademie věd České republiky. 2014.
Škrabánková, J. Možnosti nových přístupů k motivaci přírodovědně nadaných žáků s využitím Eye Trackingu. In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 2014.
Škrabánková, J. Nadání a myšlení v souvislostech. 2014.
Škrabánková, J. Nové možnosti výzkumu nadaných studentů prostřednictvím technologie Eye Tracking (zaměřeno na přírodovědně nadané žáky). In: Proceedings of abstracts and electronic version XXXII International Colloqium on the Management of Educational Process. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2014. University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2014. s. 156-165. ISBN 978-80-7231-958-9.
Škrabánková, J. Nové možnosti výzkumu nadaných studentů prostřednictvím technologie Eye Tracking (zaměřeno na přírodovědně nadané žáky). In: Proceedings of XXXII International Colloqium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2014. Univerzita obrany, 2014. s. 201-210. ISBN 978-80-7231-957-2.
Škrabánková, J., Dvořák, D. a Konečný, P. Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách.. In: Konference s workshopem. Trojanovice, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Škrabánková, J., Dvořák, D. a Konečný, P. Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách.. In: Konference s workshopem. Trojanovice, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Škrabánková, J. Prezentace pilotního výzkumu nadaných o využití metody Eye Trackingu na světové konferenci APFG v Pekingu. In: X. letní škola s didaktikou matematiky v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: ZŠ a MŠ Čtyřlístek, fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 2014.
Škrabánková, J. Přehled přístupů k rozvoji nadání na pedagogických fakultách v ČR a v zahraničí. In: Mensa pro rozvoj nadání (vzdělávání a identifikace nadaných dětí). Praha, Poslanecká sněmovna PČR: Mensa České republiky. 2014.
Škrabánková, J. Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking. In: The 13th APFG, Conference on Giftedness. Peking: Asia-Pacific Federation on Giftedness (APFG). 2014.
Škrabánková, J. a Trnová, E. Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking. 2014.
Škrabánková, J., Jedlička, L., Marková, I. a Konečný, P. Setkání se zahraničními partnery. In: Eye Tracker - workshop. Krakow: Matematická, fyzikální a technická fakulta, Pedagogická univerzita v Krakově. 2014.
Škrabánková, J. Studio ČT24. Mezinárodní workshop k problematice nadaných dětí v českých školách a v Evropě. [Televizní relace].. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.. 2014.
Škrabánková, J. Survey of Principles of Theoretical Physics (with application to radiology). 2014.
Škrabánková, J. a Trna, J. Systemic Teacher Education for Gifted Students in Science and Technology. 2014.
Škrabánková, J. Talent. Is It Really a Gift?. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, vydavatelství Repronis, 2014. 204 s. ISBN 978-80-7464-683-6.
Škrabánková, J. a Veřmiřovský, J. Testování žáků eye trackerem. 2014.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic. In: Re: Thinking Gifedness: Giftedness in the Digital Age. Lublaň: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2014. University of Ljubljana, Faculty of Education, 2014. s. 94-94. ISBN 978-961-253-158-4.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic. In: 14th International ECHA Conference. Lublaň: University of Ljubljana, Faculty of Education. 2014.
Škrabánková, J. TV Fabex - reporáž z workshopu VCEEP. Mezinárodní workshop k problematice nadaných dětí v českých školách a v Evropě. [Televizní relace].. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.. 2014.
Škrabánková, J. Tvorba koncepce k problematice nadaných žáků v České republice. In: Sborník výstupů z projektu a příkladů dobré praxe z krajů. Brno: Jhomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o., 2014. Jhomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o., 2014. s. 46-48. ISBN 978-80-260-6815-0.
Škrabánková, J. Tvorba koncepce k problematice nadaných žáků v České republice. In: Konference k realizaci projektu Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o.. 2014.
Škrabánková, J. a Veřmiřovský, J. Účast žáků Matičního gymnázia na testování s využitím Eye trackeru. 2014.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. Učíme nadané žáky II. 2014.
Škrabánková, J. Učitel musí především umět dotáhnout věci do konce: The teacher must especially know how to finish of his affairs. 2014.
Škrabánková, J. Události v regionech.. Workshop členů a partnerů Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů [Televizní relace].. ČT 1, studio Ostrava. 2014.
Škrabánková, J. Úvod do testování přírodovědně nadaných žáků pomocí metody Eye Tracking.. In: Sborník příspěvků z 2. pracovní konference s mezinárodní účastí Učíme nadané žáky II. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 140-153. ISBN 978-80-7464-533-4.
Škrabánková, J. VEGA - posuzovatel. 2014.
Škrabánková, J. Využití Eye Trackingu v pedagogickém výzkumu. In: Konference Mensa pro rozvoj nadání 2014. Prostějov: Mensa České republiky. 2014.
Škrabánková, J. Vývojové trendy v pohledech na nadání v České republice. In: KARSYSPED - Kariérní Systém Pedagogů. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2014. Pedagogická fakulta MU Brno, 2014. s. 1-12.
Škrabánková, J. Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů: Výzkumné pracoviště Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 2014.
Škrabánková, J., Kovářová, R., Sztablová, D., Veřmiřovský, J., Konečný, P., Marková, I. a Jedlička, L. Workshop členů a partnerů Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. [Workshop]. ÚSTAV GEONIKY AV ČR, Ostrava-Poruba, Česká republika. 2014.
Škrabánková, J., Kovářová, R., Sztablová, D., Konečný, P., Jedlička, L. a Veřmiřovský, J. Workshop s partnery VCEEP [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Škrabánková, J. 2000 Outstanding Intellectuals of the 21 st Century. In: 2000 Outstanding Intellectuals of the 21 st Century, Eighth Edition. St. Thomas' Place, ELY, CB7 4GC, Great Britain: International Biographical Centre. 2014.
Škrabánková, J. Analyticko-syntetické modelování ve vzdělávání přírodovědně nadaných žáků. In: In Jana Škrabánková, Josef Trna a kol. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách: zaměřeno na přírodovědu a matematiku. 1. vydání. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 31-38. ISBN 978-80-7315-244-4.
Škrabánková, J. a Trna, J. Excursion to CERN as an Efficient Intrinsic Motivation for Students Gifted in Science. In: 20th Biennial World Conference of the WCGTC Celebrating Giftedness and Creativity. Louisville, Kentucky: WCGTC - World Council for Gifted and Talented Children. 2013.
Škrabánková, J. Halogeny. In: Krajské odborné soustředění chemiků - LT KOS. Bystřice nad Olší: Středisko volného času Korunka, OV - Mariánské Hory. 2013.
Škrabánková, J. Hodnotící komise pro posouzení projektů při MŠMT v Praze - členka: Dotační program MŠMT Program soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014. 2013.
Škrabánková, J. a Schindler, V. Inovativní motivační metody pro přírodovědně nadané žáky. In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 17-26. ISBN 978-80-210-6635-9.
Škrabánková, J. a Dvořák, D. Kompetence učitelů přírodovědných předmětů. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita, 2013. s. 86-91. ISBN 978-80-7464-354-5.
Škrabánková, J. a Dvořák, D. Kompetence učitelů přírodovědných předmětů. 2013.
Škrabánková, J. a Trnová, E. Matrix Model of Structure of Biochemistry Curriculum. In: The proceedings of 2nd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2012 (OEDM SERM 2012).. Prague, Czech Republic: Curriculum, 2013. Curriculum, 2013. s. 176-190. ISBN 978-80-904948-4-8.
Škrabánková, J. a Trnová, E. Matrix Model of Structure of General Chemistry Curriculum. In: The proceedings of 2nd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2012 (OEDM SERM 2012).. Prague, Czech Republic: Curriculum, 2013. Curriculum, 2013. s. 162-175. ISBN 978-80-904948-4-8.
Škrabánková, J. Motivační metody pro přírodovědně nadané žáky: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013.
Škrabánková, J. a Schindler, V. Motivační metody pro přírodovědně nadané žáky. In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II.. Brno: MSD Brno, 2013. MSD Brno, 2013. s. 130-141. ISBN 978-80-210-6605-2.
Škrabánková, J. Motivační metody pro přírodovědně nadané žáky. In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita. 2013.
Škrabánková, J. Pedagogická diagnostika. Teória a metódy diagnostikovania v elementárnej edukácii.. 2013.
Škrabánková, J. Pedagogické přístupy k nadaným žákům - se zaměřením na vzdělávání nadaných žáků v přírodovědných předmětech. In: In Jana Škrabánková, Josef Trna a kol. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách: zaměřeno na přírodovědu a matematiku. 1. vydání. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 47-53. ISBN 978-80-7315-244-4.
Škrabánková, J. Poděkování za obohacující odpoledne. 2013.
Škrabánková, J. Reportáž z konference Mensa pro rozvoj nadání 2013: Dojmy z konference Mensa pro rozvoj nadání 2013. Časopis Mensy České republiky MENSA. 2013, roč. 21, s. 35-35. ISSN 1211-8877.
Škrabánková, J. Science Teacher Professional Development in Education of Gifted Students. In: New Trends in Education and Their Implications. 2013.. Antalya - Turkey: elektronický časopis IJONTE, 2013. elektronický časopis IJONTE, 2013. ISBN 978-605-364-482-8.
Škrabánková, J. Science Teacher Professional Development in Education of Gifted Students. Journal of Educational and Instructional Studies in The World. 2013, č. vol. 3, s. 13-17. ISSN 2146-7463.
Škrabánková, J. Soudobé teorie vzdělávání - vybrané kapitoly. 2013.
Škrabánková, J. a Trna, J. The model of teacher creativity and selection of educational methods for gifted students in science. In: 20th Biennial World Conference of the WCGTC Celebrating Giftedness and Creativity. Louisville, Kentucky: WCGTC - World Council for Gifted and Talented Children. 2013.
Škrabánková, J. Trendy a současnost diagnostikování nadání v Česku. In: Pedagogická diagnostika v teórii a aplikáciách. první. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. s. 188-204. ISBN 978-80-557-0606-1.
Škrabánková, J. Typologie nadaných žáků. In: Škola plná příležitostí. Boskovice: Gymnázium Boskovice. 2013.
Škrabánková, J. Voda pro život. In: Letní škola přírodních věd 2013. Velké Losiny: Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci , STaN Praha. 2013.
Škrabánková, J. Výrazná pedagogická osobnost roku 2013: U příležitosti Dne učitelů v roce 2013. 2013.
Škrabánková, J. Výstupy ze světové konference WCGTC nazvané Celebrating of Giftedness, Kentucky, USA. In: Myšlení v souvislostech. Praha: Společnost pro talent a nadání (STaN), partner ECHA. 2013.
Škrabánková, J. Vzdělávání nadaných žáků. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 1. díl. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita, 2013. s. 117-122. ISBN 978-80-7464-146-6.
Škrabánková, J. Zahajovací konference k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 - 17. ledna 2013, Praha: Aktuální výzvy vzdělávání v České republice. 2013.
Škrabánková, J. Analyticko-syntetické modelování ve vzdělávání nadaných žáků. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universitas Catholica Ružomberok. 2012, roč. 11, č. 2, s. 49-57. ISSN 1336-2232.
Škrabánková, J. Anorganická chemie 1 - Periodická soustava prvků. In: Letní škola přírodních věd. Bílovec: Společnost pro talent a nadání se sídlem v Praze, Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci. 2012.
Škrabánková, J. Anorganická chemie 2 - Periodická soustava prvků. In: Letní škola přírodních věd. Bílovec: Společnost pro talent a nadání se sídlem v Praze, Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci. 2012.
Škrabánková, J. CTY online kurz s přírodovědně nadaným studentem. In: CTY Online and CTY Summer Programs očima účastníků. Praha: Gymnázium Jana Keplera, Praha. 2012.
Škrabánková, J. a Trna, J. Extraordinarily Motivational Teaching Methods for Gifted Students in Science Teacher Continual Professional Development. In: Giftedness 2012. Dubai: Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Award For Distinguished Academic Performance. 2012.
Škrabánková, J. Ideální plyny, voda. In: Krajské odborné soustředění chemiků - LT KOS. Bystřice nad Olší: Středisko volného času Korunka, OV - Mariánské Hory. 2012.
Škrabánková, J. Komunikace a rozhovory s nadanými žáky. In: Nadání a současnost. Ostrava: PdF, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 44-55. ISBN 978-80-7464-218-0.
Škrabánková, J. Letní škola přírodních věd [Workshop]. Bílovec, Česká republika. 2012.
Škrabánková, J. Matematické řešení úprav redoxních reakcí nadanými žáky.: SETKÁNÍ UČITELŮ A STUDENTŮ MATEMATIKY V. 2012.
Škrabánková, J. Matematické řešení úprav redoxních reakcí nadanými žáky.. In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách, Novotná J. (ed.). Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2012. s. 22-30. ISBN 978-80-210-6144-6.
Škrabánková, J. Matematické řešení úprav redoxních reakcí nadanými žáky.. In: Setkání učitelů a studentů matematiky V. Brno: Masarykova univerzita. 2012.
Škrabánková, J. Maticový model struktury učiva biochemie. In: Educational & Didactic Communication 2012, 2.díl. 2. díl. vyd. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, s.r.o., 2012. s. 91-108. Educational & Didactic Communication. ISBN 978-80-89160-97-6.
Škrabánková, J. Maticový model struktury učiva obecné chemie. In: Educational & Didactic Communication 2012, 2.díl. 2.díl. vyd. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, s.r.o., 2012. s. 74-90. Educational & Didactic Communication. ISBN 978-80-89160-97-6.
Škrabánková, J. Mensa pro rozvoj nadání. In: Konference Mensa pro rozvoj nadání. Prostějov: Mensa České republiky. 2012.
Škrabánková, J. Mimořádně nadaný gymnazista s poruchou autistického spektra.. In: 165. klinicko-psychologický den. Praha: STaN Praha. 2012.
Škrabánková, J. Monograph Educational and Didactic Communication 2012, Vol.2. 2012.
Škrabánková, J. a Trna, J. Motivation and Creativity in the Model of Development of Science Giftedness. In: Giftedness 2012. Dubai: Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Award For Distinguished Academic Performance. 2012.
Škrabánková, J. Možnosti vzdělávání matematicky nadaných žáků. In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 2012.
Škrabánková, J. Možnosti vzdělávání matematicky nadaných žáků: Zaměřeno na vzdělávání nadaných studentů na střední škole. In: Možnosti vzdělávání matematicky nadaných žáků. 1. vydání. vyd. Brno: MUNI PRESS Masarykova univerzita, 2012. s. 196-207. ISBN 978-80-210-6144-6.
Kovářová, R. a Škrabánková, J. Nadání a současnost. 2012.
Škrabánková, J. Oborová rada doktorského studia oboru Teorie vzdělávání ve fyzice - členka. 2012.
Škrabánková, J. Podpora fyzikálně nadaných studentů. In: Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2012. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2012. s. 38-42. ISBN 978-80-7231-865-0.
Škrabánková, J. Podpora fyzikálně nadaných studentů. In: XXX. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Univerzita obrany, Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu. 2012.
Škrabánková, J. Pracovní komise MŠMT ČR - členka: Tvorba kocepce pro výuku nadaných žáků. 2012.
Škrabánková, J. Pracovní skupina při odboru mládeže MŠMT ČR - členka: Koncepce práce s talentovanou mládeží jako součást dokumentu Strategie rozvoje vzdělávání v České republice do roku 2020. 2012.
Škrabánková, J. Příručka pro práci s nadanými žáky. Část s názvem Role pedagoga při péči o nadané žáky (specifikováno pro střední školy). 2012.
Škrabánková, J. Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané.. 2012.
Škrabánková, J. The Young Talents Program a rozhovor s nadaným žákem.. In: Učíme nadané žáky. Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita Ostrava. 2012.
Škrabánková, J. The Young Talents Program a rozhovor s nadaným žákem.. In: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Učíme nadané žáky. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 204-210. ISBN 978-80-7464-104-6.
Škrabánková, J. Učíme nadané žáky. 2012.
Škrabánková, J. Učíme nadané žáky: konference s mezinárodní účastí [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Škrabánková, J. Učíme nadané žáky. Listy Ostravské Univerzity. 2012, roč. 20, č. 2/2012, s. 15-15.
Škrabánková, J. Úvod do problematiky nadání a péče o nadané žáky. In: Konference Nadání a nadaní v podmínkách SŠ.. Ostrava, hotel Imperial: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 2012.
Škrabánková, J. Výuka nadaných žáků na gymnáziích (Jihomoravský kraj). In: Výukové metody a možnosti práce s nadanými žáky. Boskovice: Gymnázium Boskovice. 2012.
Škrabánková, J. Výuka nadaných žáků na gymnáziích (Moravskoslezský kraj). In: Zvaná přednáška na téma nadaných. Orlová - Lutyně: Gymnázium a SOŠ Orlová - Lutyně. 2012.
Škrabánková, J. Vývoj přístupů ke středoškolské výuce fyziky v posledních třiceti letech. Československý časopis pro fyziku. 2012, roč. 145, č. 62, s. 437-438. ISSN 0009-0700.
Škrabánková, J. Vzdělávání nadaných žáků. 2012.
Škrabánková, J. Zařazení úprav redoxních reakcí nadanými žáky do kurikula obecné chemie: Matematika a řešení úloh. In: VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Matematika a řešení úloh. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Masarykova univerzita, 2012. s. 66-78. ISBN 978-80-210-6153-8.
Škrabánková, J. Zpráva o 1. mezinárodním pracovním semináři s názvem Učíme nadané žáky: Zpráva o realizované akci v časopise Komenský. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. 2012, roč. 136, č. 05, s. 29-29. ISSN 0323-0449.
Škrabánková, J. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky.. 2012.
Škrabánková, J. Žijeme s nadáním. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012. 101 s. ISBN 978-80-7464-137-4.
Škrabánková, J. Aktuální téma-nadané děti: Zpracování rozhovoru s učiteli nadaného žáka. In: JANDA, M. Životní postoje a výzvy II. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Masarykova univerzita, 2011. s. 71-73. ISBN 978-80-210-5736-4.
Škrabánková, J. Cognitive Models in Science - Model of Optometry: DIVISION: Arts & Science, Modeling in Science. In: Proceeding (OEDM SERM 2011), (1st International e-Conference on Optimization, Education. Bratislava: Educational Publisher Didaktis (http://www.didaktis.sk/), 2011. Educational Publisher Didaktis (http://www.didaktis.sk/), 2011. s. 54-63. ISBN 978-80-904948-1-7.
Škrabánková, J. Dobré ráno s Jedničkou. Nadané děti [Televizní relace].. Česká televize. 2011.
Škrabánková, J. Edukační dimenze finančních derivátů a jejich projekce do finanční gramotnosti žáků a studentů v ČR. In: VIDEOKONFERENCE O FINANČNÍCH DERIVÁTECH (VŠFS, JČU, OSU). Praha - České Budějovice - Ostrava: VŠFS Praha, JČU v Českých Budějovicích, OU v Ostravě. 2011.
Škrabánková, J. Kurikulární proces chemie - modely struktury chemie. In: Educational & Didactic Communication. Vzdelávacia & didaktická komunikácia. Special - dedicated to Pavol Tarábek. vyd. Bratislava: Didaktis, 2011. s. 90-118. Educational & Didactic Communication 2011. ISBN 978-80-87160-93-8.
Škrabánková, J. Nadaní a talentovaní žáci. In: Životní postoje a výzvy II. 1. vydání. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. s. 72-77. Životní postoje a výzvy. ISBN 978-80-210-5736-4.
Škrabánková, J. Nadaní žáci v reformujícím se školství - umíme je učit?: Gifted children in reforming education - can we teach them?. In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí - Sapere Aude 2011.. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. MAGNANIMITAS, 2011. s. 13-22. ISBN 978-80-904877-2-7.
Škrabánková, J. Nadaní žáci v reformujícím se školství - umíme je učit?. In: Distanční vědecká konference s mezinárodní účastí - Sapere Aude 2011. Evropské a české vzdělávání.. Hrades Králové: Akademického sdružení MAGNANIMITAS.. 2011.
Škrabánková, J. Názory přírodovědně nadaných žáků na výuku fyziky: Článek vznikl v rámci VZ MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In: Janda, Šťáva (ed.). NADANÝ ŽÁK VE ŠKOLE, recenzováno. Brno: M.S.D.s.r.o., 2011. M.S.D.s.r.o., 2011. s. 101-118. ISBN 978-80-210-5760-9.
Škrabánková, J. Pedagogické přístupy k nadaným žákům, atributy nadaných žáků.. In: Workshop Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu; projekt Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK.. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu.. 2011.
Škrabánková, J. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej studia - rozprawy - praktyka. 2011.
Škrabánková, J. Podpora kognitivních procesů nadaných žáků v konstruktivistickém pojetí. In: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita.. MU Brno: Masarykova univerzita., 2011. Masarykova univerzita., 2011. s. 158-165. ISBN 210-2012-60.
Škrabánková, J. Podpora kognitivních procesů nadaných žáků v konstruktivistickém pojetí. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. PdF MU Brno: 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
Škrabánková, J. Příprava učitelů pro práci s nadanými žáky.. In: 19.WCGTC konference - World Council for Gifted and Talented Children. Praha: Celosvětový bienální kongres Světové rady pro nadané a talentované děti (WCGTC). 2011.
Škrabánková, J. Přírodovědně nadaní žáci v hodinách fyziky.. In: 19.WCGTC konference - World Council for Gifted and Talented Children. Praha: Celosvětový bienální kongres Světové rady pro nadané a talentované děti (WCGTC). 2011.
Škrabánková, J. Specificity of Education of Gifted Students: DIVISION: Education, Educational Data Mining, Curricular Process. In: Proceeding (OEDM SERM 2011). Bratislava: Educational Publisher Didaktis, 2011. Educational Publisher Didaktis, 2011. s. 97-104. ISBN 978-80-904948-1-7.
Škrabánková, J. The factors of the development of cognitive processes of gifted pupils in the constructivist framework.. New Educational Review. 2011, roč. 2011, č. 26, s. 219-227. ISSN 1732-6729.
Škrabánková, J. The Use of ICT in Teaching Physics at Grammar School.: Využití ICT ve výuce fyziky na gymnáziu. In: Information and Communication Technology in Education.. Ostrava: University of Ostrava, Repronis, 2011. University of Ostrava, Repronis, 2011. s. 347-360. ISBN 978-80-7368-979-7.
Škrabánková, J. The 19th Biennial World Conference of the WCGTC: Making a World of Difference for Gifted Children [Konference]. Praha, Albánská republika. 2011.
Škrabánková, J. The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings, Volume 1. 2011.
Škrabánková, J. Výchova k podnikavosti a inovativnosti jako problém současné pedagogiky: Videokonference je jedním z výstupů řešeného projektu IGA v roce 2011: Rozpracování matematické teorie ceny finančních derivátů, číslo 7727.. In: Sborník z 1. meziuniverzitní videokonference VŠFS - JČU - OSU. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. Vydala Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. s. 47-52. ISBN 978-80-7408-045-6.
Škrabánková, J. Využití ICT ve výuce fyziky na gymnáziu.. In: Information and Communication Technology in Education.. Rožnov pod Radhoštěm: Mezinárodní konference ICTE 2011.. 2011.
Škrabánková, J. Základy statistiky (s aplikací na zdravotnictví). 2011.
Škrabánková, J. 5 pilířů nadání; Práce s mimořádně nadaným autistou. In: 62. Pracovní den STaN. Praha: Společnost pro talent a nadání, Praha. 2011.
Škrabánková, J. Monografie Educational & Didactic Communication 2010.. 2010.
Škrabánková, J. A Model of the Logical Structure of the Educational Process for a Gifted Student. In: Education and Talent 3. Sborník recenzovaných příspěvků z konference s mezinárodní účastí. 1. vydání. vyd. s. 10-18. ISBN 978-80-7392-110-1.
Škrabánková, J. Modelling and Visualization of Problem Solving: Pilot studies of Data Mining Tools in Science Education.. In: Monograph Educational and Didactic Communication 2009. 1. vydání. vyd. Bratislava: Didaktis, Bratislava, 2009. s. 142-147. ISBN 978-80-89160-69-3.
Škrabánková, J. Strukturální zobrazení oborových kompetencí v přírodovědných disciplínách. 1. vyd. Brno: MSD, 2009. 186 s. ISBN 978-80-7392-101-9.
Škrabánková, J. Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol: Určeno studentům učitelství přírodovědných předmětů.. 1. vyd. Brno: Ediční centrum Masarykovy univerzity, 2008. 67 s. ISBN 978-80-210-4544-6.
Škrabánková, J. Strukturální zobrazení kompetencí ve vztahu k didaktické komunikaci v přírodovědných disciplínách. In: Educational and Didactic Communication 2007, Vol.3. - Applications. Monograph from the Conference Educational and Didactic Communications, Frankfurt am Main. 1. vydání. vyd. Bratislava: Didaktis, Bratislava, 2007. s. 135-148. ISBN 978-80-89160-56-3.
Škrabánková, J. Teacher´s Competencies Development within the Process of their Pre-Graduation Training. In: Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen (Kompetenzen - Standards - Module): brochure of conference, Germany, Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler. s. 71-83. ISBN 978-3-8340-0285-3.
Škrabánková, J. Theoretical Basis of Creation of Pedagogical Structures - A Models of the Logical Structure of the Educational Process. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. 83 s. ISBN 978-80-86633-80-0.


AutorNázev práceTypRok
Remeš PavelKreativita ve výuce molekulové fyziky a termiky na základní školedisertační 2015 
Kočí PatrikRealizace převrácené třídy a rozvoj mentorských dovedností učitele v synergii s moderními technologiemirigorózní 2019 
Jedlička IvoVyužití techniky gazepoint při naplňování strategií ve výuce chemie.diplomová 2018 
Žišková NikolaAlternativní výukové směry jako inspirace pro inovativní výukové metodydiplomová 2017 
Antalová VeronikaEmoční inteligence přírodovědně nadaných studentů střední školy.diplomová 2016 
Klečková LucieAktivizační metody ve výuce žáků s lehkým mentálním postiženímdiplomová 2016 
Siwá VeronikaPříprava učitele pro práci s nadaným žákem ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školydiplomová 2016 
Mahdalová MarkétaMapování názorů žáků 2.stupně ZŠ na letní dětské táborydiplomová 2015 
Šnajdrová DenisaGenderové mapování sociální inteligence nadaných dětí na 1. stupni základní školy.diplomová 2015 
Bulařová MartinaSociální přizpůsobivost nadaných žáků na základních školách.diplomová 2014 
Černeková PetraGeneze materiálně didaktických prostředků ve školách po roce 2000.diplomová 2013 
Dorotíková PetraProjekce Waldorfské pedagogiky do aktuálního života jejich studentů a absolventů.diplomová 2013 
Krakowková MarkétaUplatnění vybraných alternativních metod v tradičních školách.diplomová 2013 
Pátíková SlávkaTřídní kolektiv a nadaný žákdiplomová 2013 
Hrabovská AnetaKvalita života a volnočasové aktivity žáků na II.st. ZŠdiplomová 2012 
Ochranová PetraVliv multimédií na efektivitu vyučování v hodinách občanské výchovy na II. stupni ZŠ.diplomová 2012 
Desenská KateřinaAktivizující metody pro práci s nadanými dětmi v Klubu nadaných dětí v Ostravěbakalářská 2015 
Hesová PetraNaplňování strategií výuky pro handicapovaného žáka na základní škole speciální.bakalářská 2015 
Lipková JanaVýchovná úskalí práce učitelů základní školy s žáky odlišných kultur na Hranicku.bakalářská 2015 
Žišková NikolaProjekce vybraných výukových metod do výuky matematiky na základní školebakalářská 2015 
Jedličková HanaRodinné zázemí nadaného dítěte.bakalářská 2014 
Kovářová IvaVyužití metod Montessori pedagogiky při práci s nadaným dítětembakalářská 2014 
Melecká SimonaPráce výchovného poradce a metodika primární prevence zaměřená na výchovu ke zdraví u žáků na 2. stupni ZŠbakalářská 2014 
Mrtýnková KateřinaVliv rodinného prostředí na studijní výsledky jedince.bakalářská 2014 
Petrášová JanaRodina s nadaným dítětem na základní školebakalářská 2014 
Kubinová AndreaNadaný žák v mé tříděbakalářská 2013 


PŘÍRODA - PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelDěkanát FF, Děkanát PřF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Vysokoškolákem na zkoušku v přírodovědných oborech
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období3/2019 - 12/2019
PoskytovatelDěkanát PřF, Katedra biologie a ekologie, Katedra informatiky a počítačů, MŠMT
Stavřešený
Letní přírodovědná škola pro nadané žáky MSK
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných žáků
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období1/2015 - 6/2016
PoskytovatelPedagogická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období6/2013 - 12/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub