OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Učitelé z Nového Jičína se učí, jak pracovat s talentovanými dětmi

Naše Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) se spojilo s Novojičínskou radnicí. Pro učitele z tamních základních a mateřských škol připravilo sérii seminářů, které jim mají ukázat specifika práce s talentovanými dětmi. Nový Jičín je tak vůbec prvním městem v regionu, které chce s pomocí specializovaného centra ostravské Přírodovědecké fakulty uceleně řešit rozvoj talentů.

„Podařilo se nám u ministerstva školství akreditovat unikátní kurzy pro učitele, kteří se v jejich průběhu seznámí s historií podpory nadání, rozličnými přístupy i koncepcemi. Budou tak schopní využít osvědčené modely, rozeznat nadané žáky a pracovat s nimi. V Novém Jičíně zajistíme ucelené proškolení školních koordinátorů péče o nadané. Jde o jakýsi první krok k systematizaci práce s talentovanými dětmi,“ říká vedoucí CVVPT Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., která patří k předním odborníkům na práci s talentovanými žáky v Česku.

Prvotní impuls pro vznik ucelenějšího systému práce s novojičínskými talentovanými dětmi vzešel z tamního gymnázia, se kterým doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. již několik let spolupracuje. Novojičínská radnice se tak díky této iniciativě zapojí i na úrovni nižšího školství.

„Inkluze se všeobecně považuje za způsob, jak začlenit do vyučování handicapované žáky, ale v podstatě by to mělo zahrnout i ty talentované, na to se často zapomíná. Proto jsme rádi, že i tato kategorie žáků bude do té inkluze u nás začleněna,“ prohlásil v reportáži televize Polar druhý místostarosta Nového Jičína Mgr. Ondřej Syrovátka.

Na každé základní a mateřské škole v Novém Jičíně tak budou nově působit jeden až dva učitelé, kteří budou mít na starost šíření postupů pro práci s talentovanými dětmi mezi kolegy.

Reportáž o spojení novojičínské radnice s CVVPT naší Přírodovědecké fakulty


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 04. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub